Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HARMOSEARCH — Wynik w skrócie

Project ID: 262289
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Włochy

Nowe usługi informacyjne dla branży turystycznej

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) branży turystycznej powinny stać się bardziej konkurencyjne dzięki nowym narzędziom, które usprawniają usługi informacyjne i współpracę sieciową.
Nowe usługi informacyjne dla branży turystycznej
Duże podmioty na rynku turystyki już od dziesięcioleci korzystają z elektronicznej wymiany danych na dużą skalę. Złożoność i zaawansowanie techniczne tych systemów sprawia jednak, że nie mogą z nich korzystać MŚP (np. hotele czy biura podróży), przez co spada ich konkurencyjność. Do tego dokłada się brak konkretnych międzynarodowych standardów w zakresie danych, do których mogłyby stosować się mniejsze podmioty.

W tym kontekście, celem projektu HARMOSEARCH (Harmonised semantic meta-search in distributed heterogeneous databases), finansowanego ze środków UE, było rozwiązanie problemu interoperacyjności. Pracowano nad stworzeniem narzędzi, które umożliwiłyby połączenie z otwartą siecią danych i lokalizowanie odpowiednich źródeł informacji. Powstało inteligentne narzędzie do mapowania, wspierane przez automatyczne tłumaczenie zapytań dotyczących danych i rejestry semantyczne dotyczące dostawców danych, które ułatwiają MŚP wymianę danych i konkurowanie w internecie.

W oparciu o wcześniejsze inicjatywy z tej dziedziny zespół opracował dwa komponenty, które pozwalają na przeprowadzanie meta-wyszukiwań w wysoce sieciowych środowiskach przy pomocy technologii semantycznych. Pierwszy z nich to komponent meta-wyszukiwania semantycznego, który rozpoznaje źródła danych w oparciu o semantyczne rozumienie intencji wyszukiwania oraz wiedzę na temat istniejących partnerów w sieci. Drugi natomiast to narzędzie do mapowania semantycznego, rozszerzające wiedzę specjalistyczną o schematach danych dzięki wbudowanym koncepcjom semantycznym.

Rozwiązania umożliwiają MŚP praktycznie automatyczne mapowanie i wyszukiwanie informacji, przy bardzo niewielkich nakładach i minimalnej wiedzy technicznej. Dzięki temu mogą powstać nowe usługi wyszukiwania i wymiany treści wzbogaconych semantycznie, pozwalające firmom turystycznym na funkcjonowanie w ramach większej sieci.

Omawiany projekt przyczynia się zatem do stworzenia nowych technologii i usług dla turystyki, a potencjalnie także innych sektorów. Wprowadzenie tej technologii na rynek będzie niewątpliwie oznaczać wzrost konkurencyjności MŚP.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Usługi informacyjne, przemysł turystyczny, MŚP, turystyka, HARMOSEARCH, meta-wyszukiwanie semantyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę