Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SAS — Wynik w skrócie

Project ID: 249533
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Francja

Badania nad transformacją sprawowania władzy symbolicznej

Jedną z cech nowoczesnego państwa we wczesnych stadiach jego rozwoju jest wykształcanie się charakterystycznych społeczeństw politycznych. W takich przypadkach występuje konkurencja między powiązaniami czysto interpersonalnymi lub arbitralnie określoną władzą przywódców rodzin bądź grup społecznych a innymi źródłami władzy.
Badania nad transformacją sprawowania władzy symbolicznej
Za cel projektu SAS (Signs and states: Semiotics of the modern state) przyjęto poznanie mechanizmów transformacji sprawowania władzy symbolicznej poprzez semiologię (analizę symboli) państwowości. W celu zweryfikowania celów badawczych tego projektu finansowanego ze środków UE opracowano dwie hipotezy.

Przyjęta hipoteza główna głosiła, że zrozumienie mechanizmów narodzin i rozwoju instytucji i procesów państwowości mogło być dotąd utrudnione przez nadmierne koncentrowanie się na aspektach materialnych oraz wpływie ideologii politycznej i propagandy.

Przyjęto też hipotezę metodologiczną, że kwestią centralną jest w tym przypadku ewolucja systemu komunikacji, w którym zarówno treść, jak i nośniki trzeba analizować na poziomie języków i znaków. Badacze podjęli próbę zrównoważonego połączenia podejść teoretycznych i empirycznych z tworzeniem nowych narzędzi cyfrowych.

Wypracowane podejścia zaprezentowano podczas trzech serii konferencji i są one obecnie publikowane. Zorganizowane w Rzymie konferencje dotykały centralnych motywów projektu. Przeprowadzono też warsztaty francusko-włoskie zorientowane bardziej na kwestie koncepcyjne, obrzędy, języki polityczne, wartości i przestrzeń. Wreszcie ostatnia seria konferencji dotyczyła aspektów porównawczych w badaniach polityki bezpośrednio powiązanych z pracami projektu.

W ramach projektu SAS opracowano nowe narzędzia cyfrowe do badań kultury średniowiecznej. Narzędzie PALM/MEDITEXT to platforma internetowa umożliwiająca lematyzację tekstów średniowiecznych nieprzestrzegających norm ortograficznych oraz biblioteka zawierająca korpus tekstów średniowiecznych. Wprowadzając własne teksty w celu skorzystania z systemu lematyzacji, badacze mogą wzbogacać bibliotekę.

Opracowano też oprogramowanie PROSOP umożliwiające dostęp do zestawu otwartych danych numerycznych STUDIUM, pełniącego rolę słownika biograficznego i bibliograficznego.

Oprogramowanie PROSOP to produkt niezależny, który można adaptować do innych zestawów danych i nowych ontologii, na przykład do prozopografii autorów angielskich w dziedzinach historii i polityki. Przeprowadzono wreszcie wstępne badania dla potrzeb narzędzia BIB — bazy danych DBF książek będących w posiadaniu poszczególnych właścicieli w Anglii w latach 1200-1550.

W ramach projektu zbadano proces legitymizacji pojęcia akceptacji oraz relację między społeczeństwami politycznymi a składnikami systemu komunikacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Władza symboliczna, nowoczesne państwo, społeczeństwa polityczne, semiotyka, komunikacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę