Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

FIRM — Wynik w skrócie

Project ID: 228053
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Szwajcaria

Nowatorskie metody matematyczne do zarządzania ryzykiem finansowym

Narzędzia matematyczne do zarządzania ryzykiem finansowym wciąż zyskują na znaczeniu, szczególnie w kontekście globalnego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2009 r. W ramach jednej z inicjatyw europejskich opracowano nowatorskie techniki matematyczne pozwalające skuteczniej radzić sobie z ryzykiem finansowym.
Nowatorskie metody matematyczne do zarządzania ryzykiem finansowym
Zaawansowane metody ilościowe służą do tworzenia i wprowadzania na rynek coraz bardziej skomplikowanych produktów finansowych. Ze strony sektora finansowego wymaga to stosowania odpowiednich praktyk zarządzania ryzykiem. Przestrzeganie takich zasad jest szczególnie istotne ze względu na pamięć o ryzykownych praktykach kredytowych, które doprowadziły do niedawnego kryzysu finansowego.

W tym kontekście powołano do życia finansowany ze środków UE projekt FIRM (Mathematical methods for financial risk management) w celu opracowania technik matematycznych pozwalających mierzyć i oceniać ryzyko finansowe związane z nowymi instrumentami.

Partnerzy projektu zajęli się rozbudowaniem istniejących miar ryzyka o nieuwzględniane dotąd wskaźniki utrudnień finansowych, takich jak ryzyko płynności i ryzyko wypłacalności. Przeprowadzono analizę wad i zalet propozycji noblisty w dziedzinie ekonomii, Jamesa Tobina, który postulował wprowadzenie bardzo małej opłaty procentowej od poszczególnych transakcji walutowych. Badacze przeanalizowali koszty drobnych transakcji, tworząc odpowiednie narzędzia do mierzenia m.in. wpływu takiego podatku na dobrobyt.

Aby lepiej zrozumieć niepewność modeli oraz opracować niezawodne techniki ich oceny i implementacji, badacze z zespołu FIRM zajęli się też analizą matematyczną zagadnień odporności modeli ekonomicznych opisanych przez noblistów Larsa Petera Hansena i Thomasa J. Sargenta.

Prace projektu FIRM pozwoliły stworzyć innowacyjne metody matematyczne analizy znaczenia utrudnień finansowych dla zarządzania ryzykiem. Badacze wnieśli też wkład w rozwój matematyki finansowej, umożliwiając innym naukowcom zajmującym się matematyką, ekonomią i finansami skuteczniejsze rozwiązywanie zagadnień wynikających z ryzyka finansowego i utrudnień finansowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Metody matematyczne, ryzyko finansowe, zarządzanie ryzykiem, FIRM, utrudnienia finansowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę