Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przetwarzanie informacji w mózgu

Sieci synaptyczne w mózgu warunkują wysoce złożone procesy przepływu informacji. Wyjaśnienie procesu scalania sygnałów na wejściu i przekształcania ich w czynności wyjściowe ma ogromne znaczenie dla nauki.
Przetwarzanie informacji w mózgu
Część mózgu nazywana móżdżkiem uczestniczy w koordynacji ruchowej i utrzymywaniu równowagi ciała. Znajdują się w nim włókna kiciaste, które przekazują sygnały czuciowe i motoryczne oraz integrują je w celu uzyskania funkcjonalnego sygnału wyjściowego.

Włókna kiciaste komunikują się z neuronami projekcyjnymi i komórkami ziarnistymi, lecz nie wiadomo dokładnie, jak ta komunikacja przebiega. Zakres finansowanego przez UE projektu MULTIMOSSY (Multimodal mossy fiber input and its role in information processing in the cerebellar granule cell layer) obejmował scharakteryzowanie łączności anatomicznej i właściwości czynnościowych bodźców we włóknach kiciastych.

Korzystając z metod optogenetyki i elektrofizjologii naukowcy aktywowali włókna kiciaste i mapowali ich czynności w móżdżku, rejestrując wywołane światłem odpowiedzi synaptyczne w neuronach projekcyjnych i komórkach ziarnistych. W ten sposób odkryli różnice w amplitudzie i dynamice krótkoterminowej synaptycznych sygnałów wejściowych włókien kiciastych. Dodatkowo poczynione obserwacje sugerują, że do wywołania potencjału iglicowego na wyjściu w komórkach ziarnistych niezbędne jest połączenie bodźców sensorycznych i poleceń ruchowych.

Podsumowując, prace uczestników projektu MULTIMOSSY ujawniły ważne informacje na temat połączeń i właściwości sygnałów włókien kiciastych. Pomogły w szczególności ustalić, czy neurony projekcyjne i komórki ziarniste działają jako jedno- czy wielomodalne integratory bodźców w móżdżku. Łącznie uzyskana wiedza na temat mózgu przybliża nas do wyjaśnienia procesów przetwarzania informacji w ważnych strukturach mózgu ssaków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mózg, móżdżek, włókna kiciaste, neurony projekcyjne, komórki ziarniste
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę