Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SOFCOM — Wynik w skrócie

Project ID: 278798
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Włochy

Biopaliwa w stałotlenkowych ogniwach paliwowych

W ramach unijnej inicjatywy zademonstrowano metodę wytwarzania odnawialnych biopaliw w wysoko wydajnych generatorach elektrochemicznych z instalacją do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) oraz wychwytywania dwutlenku węgla (CO2) i ponownego jego wykorzystania.
Biopaliwa w stałotlenkowych ogniwach paliwowych
Twórcy projektu SOFCOM (SOFC CCHP with poly-fuel: Operation and maintenance) wykazali techniczną wykonalność, wydajność i zalety środowiskowe układów CHP na bazie technologii stałotlenkowego ogniwa paliwowego (SOFC). Materiałem wejściowym do ogniwa paliwowego jest biogaz i bio-syngaz, natomiast CO2 jest usuwany z gazów spalinowych i ponownie wykorzystywany.

Partnerzy projektu zbudowali dwa pokazowe biogenne paliwowe układy SOFC. Pierwszy znajdował się w Turynie we Włoszech i składał się z układu SOFC na biogaz produkowany w przemysłowej oczyszczalni ścieków. W zakładzie znajdowała się również instalacja CHP, która odzyskiwała ciepło odlotowe do produkcji gorącej wody oraz oddzielała CO2 do wykorzystania w bioreaktorze wypełnionym wodorostami.

Drugi zakład powstał w Helsinkach w Finlandii i składał się ze stosu SOFC na syngaz pozyskiwany na drodze gazyfikacji biomasy, a jego głównym zadaniem było przetwarzanie gazu do zasilania układu ogniw paliwowych.

Naukowcy zatroszczyli się o pełną integrację demonstrowanych układów ogniw paliwowych z instalacjami do przetwarzania biomasy i technologią przetwarzania i sekwestracji węgla. Zbadali również wpływ zanieczyszczeń na SOFC oraz postępy technologii czyszczenia i przetwarzania, jak również konserwację, bezpieczeństwo i wycofywanie z eksploatacji ogniw paliwowych.

Koncepcja SOFCOM zakłada całkowity odzysk energii i materiału (w szczególności odzyskiwanie dwutlenku węgla) oraz ujemną emisję CO2. Dzięki zrównoważonej gospodarce energetycznej i jej pozytywnym wpływie na klimat na całym świecie zaproponowane rozwiązanie przysłuży się społeczeństwom i środowisku.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biopaliwa, stałotlenkowe ogniwa paliwowe, kogeneracja, dwutlenek węgla, ponowne wykorzystanie węgla, SOFCOM
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę