Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

POPFULL — Wynik w skrócie

Project ID: 233366
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Belgia

Bioenergia z biomasy drzewnej pomaga w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych

Choć bioenergia z plantacji biomasy drzewnej jest niezwykle energooszczędna i przynosi środowisku znaczne korzyści, to jej produkcja wciąż nie jest opłacalna.
Bioenergia z biomasy drzewnej pomaga w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych
Coraz częściej mówi się o tym, że bioenergia jest obiecującą strategią zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Potencjał takiego alternatywnego odnawialnego źródła energii musi zostać zbadany pod kątem energooszczędności oraz skuteczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Celem inicjatywy POPFULL (System analysis of a bio-energy plantation: Full greenhouse gas balance and energy accounting), finansowanej ze środków UE, było sprawdzenie, czy bioenergia z biomasy pozyskiwanej z drewna jest rzeczywiście energooszczędna oraz czy może skutecznie zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Aby odpowiedzieć na to pytanie, grupa badaczy monitorowała stosunek nakładów do ilości wyprodukowanej energii, jak również całkowity bilans gazów cieplarnianych. Następnie wyniki porównano z tymi dotyczącymi energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł nieodnawialnych.

Uczestnicy projektu badali komercyjną plantację biomasy oraz zakład produkcji biomasy w Belgii, aby lepiej poznać cały system. Chcieli się przekonać, czy bioenergia może skutecznie zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. W tym celu wykorzystano stację meteorologiczną do monitorowania 5 podstawowych gazów cieplarnianych pomiędzy plantacją a atmosferą. Okazało się, że plantacja absorbowała więcej dwutlenku węgla z atmosfery niż rośliny były w stanie wyprodukować, lecz w przypadku pozostałych gazów cieplarnianych nie stwierdzono takiego efektu. Wyniki pokazały, że bioenergia posiada potencjał do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ustalono, że emisja była o 80% mniejsza w porównaniu do źródeł nieodnawialnych. Badacze wskazali również na obecność pewnych ograniczeń w stosowaniu bioenergii oraz podkreślili potrzebę ich usunięcia przed upowszechnieniem się nowego rozwiązania.

Uczestnicy projektu POPFULL badali również opłacalność ekonomiczną wykorzystania energii z biomasy drzewnej. Okazało się, że koszt produkcji bioenergii był pięciokrotnie większy niż energii ze źródeł nieodnawialnych, co sprawia, że jest to rozwiązanie nieopłacalne.

Badacze ustalili jednak, że produkcja bioenergii jest niezwykle energooszczędna, a stosunek nakładów do ilości wyprodukowanej energii wynosi 1:8.

Materiał wideo z projektu dostępny jest tutaj, a film w technice poklatkowej tutaj.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biomasa drzewna, emisje gazów cieplarnianych, bioenergia, POPFULL, system rozliczania energii
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę