Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

RECONMET — Wynik w skrócie

Project ID: 239858
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Szwajcaria

Historia słodkowodnego metanu

Europejski zespół opracował techniki analizy osadów jeziornych pod kątem dowodów na wcześniejsze zmiany w zagęszczonym metanie słodkowodnym. Metoda ta polegała na pomiarze współczynników izotopów węgla w szkieletach kręgowców, tak aby znaleźć typowe "podpisy" izotopowe w tym gazie cieplarnianym.
Historia słodkowodnego metanu
Metan jest głównym gazem cieplarnianym wytwarzanym przez jeziora i uwalnianym do atmosfery. Aktualnie niewiele wiadomo, w jaki sposób te procesy reagują na zmiany środowiskowe, w tym na zmianę klimatu.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu RECONMET (Reconstruction of methane flux from lakes: development and application of a new approach) opracowano nowe podejście do badania, w jaki sposób produkcja i stężenie metanu w jeziorach reaguje na zmieniające się środowisko. Aby przeanalizować wcześniejsze reakcje na zmianę środowiskową, zespół zmierzył zagęszczenie izotopów węgla w twardych szczątkach jeziornych stawonogów. W badanych oparto się na fakcie, że bakterie utleniające metan tworzą określony współczynnik izotopów węgla zachowanych w szczątkach stawonogów. Analizując osady, wcześniejsze środowisko jezior można zinterpretować pod kątem zmieniającego się zagęszczenia metanu w wodzie z jeziora oraz powstałych osadach.

Aby znaleźć odpowiednie grupy wskaźników, badacze w pierwszej kolejności przeanalizowali szczątki bezkręgowców z jezior we wschodniej, centralnej i północnej Europie. Kilka grup bezkręgowców, zwłaszcza gatunki filtrujące, dokładnie odzwierciedla w swoich tkankach stężenie metanu w wodzie.

Korzystając z takich grup wskaźników, badacze określili znaczenie reakcji węgla otrzymywanego z metanu w łańcuchach pokarmowych na różne zmiany środowiskowe. Wśród tych zmian wyróżnia się użytkowanie gruntów, stężenie tlenu oraz klimat. Opóźnienie pomiędzy zmianą środowiska i reakcją w źródle węgla dla słodkowodnego łańcucha pokarmowego różni się, w niektórych przypadkach, od dziesięcioleci do setek lat. Badacze wysnuli wniosek, że należy oczekiwać nielinearnych reakcji ekosystemu.

Projekt RECONMET stworzył podstawy do dalszych szerokich i bardziej szczegółowych badań wcześniejszych zmian w zakresie wpływu węgla otrzymywanego z metanu na słodkowodne łańcuchy pokarmowe. Takie badania pozwolą na analizę, w jaki sposób zagęszczenie metanu w jeziorach reagowało na wcześniejszą zmianę klimatu. Poprawi to predykcje dotyczące przyszłych reakcji cyklu węglowego na zmiany.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Metan, jeziora, RECONMET, zmiana klimatu, ciągłe zmiany, izotopy węgla
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę