Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

NEUROSEMANTICS Wynik w skrócie

Project ID: 209704
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Jak mózg przetwarza znaczenia

Nadajemy znaczenie otaczającemu nas światu, dzięki czemu określamy również własną tożsamość. W ramach finansowanego przez UE projektu naukowcy badali mechanizmy neuronalne, aby ustalić, w jaki sposób mózg tworzy odzwierciedlenie otoczenia i jego interpretację w postaci znaczeń.
Jak mózg przetwarza znaczenia
Projekt NEUROSEMANTICS (Neurosemantics: The human brain as a meaning processor) był interdyscyplinarną inicjatywą obejmującą cztery wzajemnie się uzupełniające wątki.

Były to badania nad pamięcią semantyczną u niemowląt, przetwarzaniem różnych języków w mózgu, przetwarzaniem w mózgu informacji o złożonym znaczeniu, niezakodowanych w postaci słów oraz przetwarzaniem znaczenia wygenerowanego przez zniekształcone bodźce, przetworzone poza poziomem świadomości.

Następnie porównywano różne aspekty rozwoju werbalnego i niewerbalnego u niemowląt do semantyki drugiego języka i przetwarzania informacji niewerbalnych u dorosłych. Różnice między świadomymi i nieświadomymi aspektami przetwarzania semantycznego stanowiły podstawę interpretacyjną dla wyników uzyskanych w pozostałych trzech wątkach.

Wyniki wskazują, że dzieci spontanicznie kojarzą dźwięki mowy z widzianymi kształtami zanim jeszcze poznają pierwsze słowa. Rozpoznają też słowa, zanim są w stanie mówić, i przełączają się między językami, zanim uświadomią sobie, że istnieją różne języki.

Jednakże nie tylko u małych dzieci procesy poznawcze na wysokim poziomie zachodzą nieświadomie. Osoby dorosłe znające drugi język tłumaczą jego słowa na język ojczysty spontanicznie i nieświadomie. Osoby takie mogą uzyskać mentalny dostęp do brzmienia słów ojczystych podczas wypowiadania się w drugim języku nie mając nawet tego świadomości.

Wyniki projektu wskazują, że mózg ludzki pilnie i automatycznie przetwarza znaczenie, przeważnie bez świadomości związanych z tym wewnętrznych procesów. Ma to miejsce nawet w przypadku takich czynności, jak mowa, którą uważa się za w pełni podległą woli. W świetle tych odkryć należy przewartościować podejście do tworzenia znaczeń i podejmowania decyzji.

Projekt NEUROSEMANTICS ukazał nieoczekiwanie wysoki poziom automatyzmu w procesie tworzenia znaczeń w mózgu. Wprawdzie świadomość umożliwia zrozumienie natury mózgu, jednak większość procesów, które nas definiują i pozwalają zrozumieć świat, wynika ze spontanicznego i nieświadomego przetwarzania danych. Procesy te nadal nie zostały w pełni poznane. Nauka będzie musiała więc przedefiniować stanowisko wobec operacji konceptualnych, które dotąd uważano za podległe woli.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mózg, znaczenie, mechanizmy neuronalne, NEUROSEMANTICS, semantyka, języki
Numer rekordu: 188481 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-08
Dziedzina: Biologia, Medycyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę