Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

LONG-TERM RISKS — Wynik w skrócie

Project ID: 230589
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Francja

Ekonomiczne podstawy długoterminowych zagrożeń środowiskowych związanych ze zmianą klimatu

Ekonomiści przyłączyli się do debaty dotyczącej zmian klimatu, lecz nie są zgodni, jak radzić sobie z długoterminowymi zagrożeniami środowiskowymi. Uczestnicy unijnej inicjatywy rozważali możliwe rozwiązania.
Ekonomiczne podstawy długoterminowych zagrożeń środowiskowych związanych ze zmianą klimatu
Ekonomiści nie mogą zgodzić się co do istotności oceny długoterminowych zagrożeń środowiska. Nie osiągnęli też porozumienia odnośnie do skutecznej polityki publicznej względem środowiska.

Aby rozwiązać ten problem, uczestnicy finansowanego przez UE projektu LONG-TERM RISKS (Evaluation and management of collective long-term risks) postanowili ocenić i stworzyć zalecenia dla polityki wobec wspólnych zagrożeń długoterminowych.

Uczestnicy projektu połączyli różne metody począwszy od nowoczesnych teorii decydowania i finansów, a skończywszy na ekonomii środowiskowej i behawioralnej. Poruszano również takie zagadnienia, jak zrównoważony rozwój, wspólna odpowiedzialność społeczna i zasady zapobiegawcze, aby stworzyć wytyczne wspólnego podejmowania decyzji.

Partnerzy projektu przeprowadzili wśród wiodących ekonomistów debatę nad stopami dyskontowymi zmniejszenia przyszłego wpływu na klimat, aby wyliczyć społecznie pożądane ceny węgla. Większość źródeł wskazuje, że długoterminowe zyski z łagodzenia zmian klimatycznych nie są powiązane ze wzrostem gospodarczym. Jest to argument za niewielką (1%-2%) stopą dyskontową dla odległych zysków klimatycznych, co przekłada się na wysokie ceny społeczne węgla.

Zespół projektu LONG-TERM RISKS argumentował, że nie jest pewne powodzenie gospodarcze przyszłych pokoleń, a tym samym długoterminowe podejście do oceny łagodzenia zmian klimatu. Uzasadniło to dodanie pozytywnej premii na ryzyko do stopy dyskontowania bez ryzyka. Udowodniono, że ta premia na ryzyko musi mieć postać skumulowaną. Bazując na odkryciach, przewidywane zyski klimatyczne powinny być dyskontowane ze stopą 4%-5%. Wyniki są zgodne z przyszłymi niewiadomymi, takimi jak nieokreślone trendy wzrostu gospodarczego i zaburzenia gospodarcze.

Uczestnicy projektu LONG-TERM RISKS zaproponowali podejście do długoterminowych zagrożeń środowiskowych, które pozytywnie wpłynie na dobrobyt przyszłych pokoleń.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ekonomia, zmiana klimatu, zagrożenia środowiskowe, LONG-TERM RISKS, węgiel
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę