Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Historyczne i polityczne znaczenie konkursu Eurowizji w powojennej Europie

Badanie konkursu Eurowizji umożliwiło analizę głównych zjawisk międzynarodowych, które nakreśliły współczesną historię Europy.
Historyczne i polityczne znaczenie konkursu Eurowizji w powojennej Europie
Konkurs Eurowizji od momentu inauguracji w 1956 roku jest największym światowym konkursem muzyki popularnej i jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych w Europie. Z uwagi na uczestnictwo poszczególnych krajów może on służyć jako podstawa do analizy tego, jak przez lata kraje postrzegały siebie i przedstawiały paneuropejskiej publiczności. Wyniki głosowań służyły jako miara tego, co poszczególne kraje myślą o innych.

W ramach finansowanego przez UE projektu EUROVISION (Eurovision: A history of Europe through popular music) zbadano, jak konkurs Eurowizji wpłynął na zmiany kulturowe, ekonomiczne, polityczne i społeczne w powojennej Europie oraz jak odzwierciedla te zmiany. Projekt koncentrował się głównie na bieżących problemach dotyczących demokracji, integracji, nacjonalizmu, dobrobytu, seksualności, technologii i wojny. Ponadto służył do analizy tego, jak konkurs Eurowizji odzwierciedlał zmieniające się poglądy na wartości uznawane za integralne dla europeizmu.

W pracy również prześledzono początki Eurowizji. Analiza opierała się na badaniach akademickich, raportach medialnych oraz nagraniach audiowizualnych w różnych bibliotekach we Wiedniu i innych bibliotekach narodowych w Europie. Zastanawiano się, jak konkurs Eurowizji może posłużyć do innowacyjnej nauki historii powojennej Europy. Eurowizja była produktem zimnej wojny i została zapoczątkowana przez Europejską Unię Nadawców. Konkurs zyskał nowe polityczne znaczenie w latach 90-tych, po tym jak został uwzględniony w działaniach dyplomacji kulturowej państw wschodnioeuropejskich w celu wyrażenia aspiracji związanych z integracją europejską. Od tego czasu, konkurs stał się forum, na którym definiuje się europejskie wartości i poddaje je dyskusji. Ponadto w badaniu przeanalizowano, czy konkurs Eurowizji miał wpływ na zmiany społeczne i polityczne oraz sposób podkreślania praw mniejszości.

Wyniki pokazują, że Eurowizja zawsze była traktowana jako ważny element dyplomacji kulturalnej. Może to dotyczyć promowania odrębności narodowej, podkreślania problemów politycznych lub afirmacji tego, jak europejskie są dane narody. Wyniki badania zostały przedstawione podczas dyskusji panelowej oraz podczas sympozjum. Wyniki będą przydatne dla mediów, ambasad, organizacji turystycznych oraz historyków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Eurowizja, historia Europy, muzyka popularna, zmiana kulturowa, ekonomiczna, polityczna i społeczna, Europa powojenna, zimna wojna, Europejska Unia Nadawców
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę