Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Miejskie samoorganizujące się społeczności

Zespół badaczy z UE analizował nowe rodzaje samoorganizujących się społeczności w Chinach, Europie i Indiach. W badaniu określono potrzebę uczestnictwa obywateli oraz podano przykłady powstałych w ramach takich organizacji rozwiązań problemów miejskich.
Miejskie samoorganizujące się społeczności
Ponieważ problemy miejskie mają coraz bardziej globalny charakter, ich rozwiązania będą zależeć od udziału obywateli oraz dzielenia się wiedzą. Badacze spodziewają się powstania nowej klasy organizacji, które będą w stanie artykułować potrzeby obywateli i wspierać społeczność.

Finansowany przez UE projekt URBANSELF (A north-south-network on urban self-organisation and public life in Europe, India and China) miał na celu analizę miejskiej samoorganizacji. W szczególności zespół badał rolę miejskiej samoorganizacji w rozwoju dialogu publicznego w ramach trzech obszarów badania. Zastosowano następujące metody badawcze: dyskusja porównawcza oraz transfer wiedzy, co sprzyja innowacyjnemu podejściu do wyzwań miejskich.

Jedna z części dyskusji dotyczyła kapitału społecznego i wspólnych zasobów, a także podmiotów grupowych, co prowadziło do analizy organizacji. Badacze stwierdzili, że organizacje spełniają różne potrzeby, między innymi łączenie ludzi bez względu na granice administracyjne. Organizacje również usprawniają wspólne prace i umożliwiają wyrażanie interesów politycznych, przez co mają silny wpływ na miasta.

Zespół twierdził, że samorządy miejskie powinny aktywnie włączać doświadczenia mieszkańców, zamiast pasywnie akceptować punkt widzenia ekspertów. Zrównoważony rozwój wymaga wspólnej wizji; zrównoważenia nie da się osiągnąć w miastach, w których zdanie większości mieszkańców nie jest uwzględniane przez administrację. Pierwszy krok polega na zapewnieniu mieszkańcom możliwości udziału.

W ramach projektu URBANSELF określono również przykłady efektywnych rozwiązań, z których większość pochodziła ze slumsów. Zespół przekazał te rozwiązania stronom zainteresowanym.

W projekcie wyartykułowano potrzebę samoorganizacji społeczności miejskich. Ilustrowane przykłady pomyślnych praktyk służą jako wzorzec do przyszłych działań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Miejskie, samoorganizujące się społeczności, uczestnictwo obywateli, URBANSELF
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę