Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Peptydy sprzężone z kwasami nukleinowymi dostarczane do komórek poprzez pęcherzyki i ultradźwięki pozwolą regulować ekspresję genów

RNA mogą przyjmować strukturę drugorzędową i wyciszać swoiste geny. Naukowcy z UE pracowali nad syntetycznymi molekułami wiążącymi RNA do hamowania wywołującej choroby nowotworowe ekspresji genów.
Peptydy sprzężone z kwasami nukleinowymi dostarczane do komórek poprzez pęcherzyki i ultradźwięki pozwolą regulować ekspresję genów
W projekcie RNAG4 (Microbubble-mediated transfection of peptide nucleic acid conjugates targeting mRNA quadruplexes to modulate gene expression in vivo) opracowano wysoce swoiste peptydy sprzężone z kwasami nukleinowymi (PNA), które oddziałują ze strukturami drugorzędowymi RNA.

Korzystając z testu fluorescencyjnego na bazie elektroforezy zespół wykazał, że wszystkie opracowane ligandy wiążą RNA z dużym powinowactwem i swoistością.

Zespół projektu RNAG4 zidentyfikował nowe cele kwadrupleksowe w genach o znaczeniu klinicznym. Badano zwłaszcza geny kodujące białka N-Ras oraz kinazy Aurora A i Aurora C. Mutacje w tych genach występują w kilku typach komórek nowotworowych u człowieka. Naukowcy planowali zbadać, czy małe molekuły wytworzone metodami inżynieryjnymi mogą zapobiegać ekspresji kinazy Aurora A.

Ograniczeniem dla stosowania PNA jest trudność w przenikaniu przez błonę komórkową. Aby przezwyciężyć ten problem, naukowcy stosowali mikropęcherzyki i ultradźwięki (sonoporację). Wyniki mikroskopii fluorescencyjnej wskazują na ponad 45% zwiększenie skuteczności transfekcji przy stosowaniu ultradźwięków i praktyczny brak transfekcji bez stosowania technik pomocniczych.

Zespół RNAG4 optymalizuje warunki sonoporacji, aby zmaksymalizować zlokalizowaną transfekcję PNA stosowanych w terapii. Prace te mają ogromny potencjał z perspektywy klinicznej. Laboratorium projektu pracuje też nad optymalizacją mikropęcherzyków i sekwencji impulsów ultradźwiękowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Molekuły terapeutyczne, ultradźwięki, nowotwór złośliwy, peptydy sprzężone z kwasami nukleinowymi, struktury RNA, sonoporacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę