Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Miasta przyjazne osobom starszym i odpowiadające na potrzeby mieszkańców

Za 15 lat 60% ludzi będzie mieszkało w miastach, a jedna czwarta z nich będzie miała ponad 60 lat. Agenda przyjazna osobom starszym pomoże europejskim miastom przystosować się do zmieniających się potrzeb ludności.
Miasta przyjazne osobom starszym i odpowiadające na potrzeby mieszkańców
Uczestnicy inicjatywy AGE-FRIENDLY (Promoting active ageing: Developing age-friendly cities) przyjrzeli się sposobom na projektowanie i budowę miast przyjaznych osobom starszym. Interdyscyplinarna rada doradcza i zespół projektu zajmowali się różnymi aspektami z zakresu geografii społecznej, psychologii, gerontologii środowiskowej, urbanistyki, architektury i epidemiologii.

Prace w projekcie AGE-FRIENDLY koncentrowały się na "aktywnym starzeniu się". Zgodnie z definicją przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jest to ciągłe uczestnictwo we wszystkich aspektach życia społecznego, ekonomicznego, kulturalnego, duchowego i obywatelskiego. W tym celu zespół określił kwestie, które zdaniem samych osób starszych mają kluczowe znaczenie dla poprawy przyjazności miast, oraz zaangażował osoby starsze jako kluczowych aktorów w planowaniu i realizacji badania.

Szkolenie dotyczące roli badacza współpracującego przeszło 18 mieszkańców w wieku od 58 do 74 lat. Do głównych elementów kursu należały projektowanie materiałów badawczych, techniki prowadzenia wywiadów, analiza danych oraz przełożenie wyników badań na praktykę. Badacze współpracujący przeprowadzili 68 wywiadów w trzech dzielnicach Manchesteru, rozmawiając z osobami starszymi, które borykają się z problemami wykluczenia społecznego, izolacji, ubóstwa i złego stanu zdrowia.

Zalecenia przygotowane na podstawie wyników badania objęły mechanizm wzmacniania pozycji osób starszych oraz umożliwiający poszerzenie uczestnictwa w życiu społecznym. Dane te zwracają też uwagę na fakt, że konieczne jest także respektowanie praw obywateli, tak by mogli w pełni korzystać z zasobów miasta. Podkreślono też, że ograniczenia społeczne i fizyczne mogą na wiele sposobów utrudniać życie osobom starszym w środowisku miejskim.

Omawiane prace zwróciły na siebie uwagę WHO i były prezentowane w siedzibie ONZ w Nowym Jorku oraz w Age UK, Age Platform Europe i innych organizacjach zajmujących się problematyką osób starszych. Region Manchesteru planuje wykorzystać rezultaty projektu do tworzenia przyjaznych osobom starszym dzielnic w skali regionalnej. Finansowany przez fundusz Big Lottery Fund program "Ambition for Ageing" będzie dotyczył problemu wykluczenia społecznego i wykorzystywał wnioski z badania AGE-FRIENDLY.

Badacze współpracujący utworzyli stałą grupę i zamierzają ubiegać się o środki na realizację inicjatyw z zakresu wspierania osób starszych. Zaangażowanie starszych mieszkańców jako liderów i wizjonerów kreujących własną przyszłość będzie inspiracją dla wszystkich osób zajmujących się rozwijaniem społeczności miejskich.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Miasta przyjazne osobom starszym, AGE-FRIENDLY, miejskie, szkolenia, badacz współpracujący
Numer rekordu: 188592 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-19
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę