Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspólne finansowanie pracy europejskich naukowców

Grant dla międzynarodowego programu stypendialnego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) powinien przyczynić się do zwiększenia mobilności i poprawy reintegracji europejskich badaczy.
Wspólne finansowanie pracy europejskich naukowców
Od powstania międzynarodowego programu stypendialnego CERN w latach 60. ub. wieku oferuje on doskonałe możliwości rozwoju zawodowego badaczom specjalizującym się w różnych dziedzinach nauki i technologii. Finansowany ze środków UE projekt COFUND-CERN-2010 (Cofunding of the CERN Fellowship Programme 2010) to drugi grant otrzymany przez CERN z funduszy programu COFUND.

Najlepsi kandydaci otrzymują trzyletnie umowy i mogą wywodzić się z różnych dziedzin, takich jak fizyka cząstek elementarnych, teoretyczna fizyka cząstek elementarnych, technologia informacyjna, technologie akwizycji i kontroli danych, technologia magnetyczna, technologia radiowa, inżynieria elektryczna, elektronika, kriogenika czy też rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych i transfer technologii.

Kandydaci muszą posiadać tytuł doktora od co najmniej 4 lat i posiadać maksymalnie 10-letnie doświadczenie. Zgłaszać się mogą osoby dowolnej narodowości. Wśród wybranych stypendystów znaleźli się naukowcy i inżynierowie z 13 państw członkowskich UE, a także z Kanady, Rosji, Szwajcarii i Tajwanu.

Stypendyści COFUND mieli możliwość spędzenia do 12 miesięcy na uniwersytecie, w instytucie badawczym lub w firmie przemysłowej poza CERN, kontynuując jednocześnie badania nad tematem oryginalnej pracy w CERN. W okresie tym stypendysta programu COFUND pozostaje pełnoprawnym pracownikiem CERN. Praca poza CERN jest okazją do nawiązania współpracy z uczonymi z różnych krajów.

W ostatnim roku realizacji umowy CERN dokonało oceny grantów programu COFUND. Opracowano mechanizmy umożliwiające podtrzymanie kontaktu z badaczami także po zakończeniu stypendiów. Przygotowano plakaty i ulotki umożliwiające promowanie programu COFUND w CERN podczas targów rekrutacyjnych. Powstał też materiał wideo, przedstawiający troje stypendystów COFUND na różnych etapach realizacji kontraktów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

CERN, program stypendialny, nauka i technologia, COFUND-CERN-2010, wspólne finansowanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę