Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MAVEN — Wynik w skrócie

Project ID: 606058
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bezpieczniejsze multimedia

Zalew licznie tworzonych i publikowanych plików multimedialnych kryje problemy związane z bezpieczeństwem, sprawdzaniem autentyczności i wyszukiwaniem. Nowy pakiet zaawansowanych narzędzi może całkowicie odmienić sytuację we wszystkich tych obszarach.
Bezpieczniejsze multimedia
Z każdym dniem generowanych jest i udostępnianych coraz więcej plików multimedialnych, co rodzi liczne problemy związane z zarządzaniem tymi plikami, szczególnie w kwestii wydajnego przeszukiwania i weryfikowania ich zawartości. Pliki multimedialne można bardzo łatwo modyfikować, przez co dotychczasowe rozwiązania zabezpieczeń nie są wystarczające dla sprawdzania integralności i autentyczności.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MAVEN (Management and authenticity verification of multimedia contents) zajęto się opracowaniem nowych narzędzi do zarządzania danymi multimedialnymi i zabezpieczania ich. Zaproponowano metodę weryfikacji podczas wyszukiwania, polegającą na automatycznym przeszukiwaniu treści multimedialnych w poszukiwaniu określonych obiektów z użyciem zaawansowanych narzędzi do rozpoznawania wzorców audiowizualnych, a następnie zastosowaniu metod analizy sądowej do sprawdzenia autentyczności i integralności.

Realizując wyznaczone cele, badacze opracowali rozbudowane środowisko oprogramowania obejmujące narzędzia do analiz i wyszukiwania. Narzędzia do analiz stworzono z myślą o skutecznym weryfikowaniu pochodzenia obrazu oraz integralności obrazu i dźwięku. Z kolei narzędzia wyszukiwania są zorientowane na lokalizowanie i rozpoznawanie tekstu, wykrywanie mówionych słów kluczowych, wykrywanie i rozpoznawanie twarzy oraz rozpoznawanie obiektów i scenerii.

W toku projektu zweryfikowano wszystkie narzędzia i opracowano aplikację demonstrującą możliwości pakietu MAVEN, w tym jego potencjał integracji i modułowość. Moduł bezpieczeństwa tego pakietu może być bardzo przydatny w śledztwach policyjnych i do badania kwestii zgodności z prawem. Z kolei moduł multimediów może znacząco przyczynić się do rozwoju technik automatycznego wyszukiwania i klasyfikowania informacji dla potrzeb ich pobierania.

Małe i średnie przedsiębiorstwa składające się na konsorcjum projektowe mogą też odnieść bezpośrednie korzyści z prowadzonych badań za sprawą zwiększonej konkurencyjności na swoich rynkach specjalistycznych. Można oczekiwać, że nowa technologia przyniesie korzyści dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw, służb policyjnych, firm ubezpieczeniowych i koncernów medialnych, na przykład stacji telewizyjnych. Przyszłość europejskich multimediów powinna dzięki temu być bezpieczniejsza.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sprawdzanie autentyczności, wydajne przeszukiwanie, multimedia, MAVEN, bezpieczeństwo, analizy sądowe, biometria, pobieranie informacji multimedialnych, pobieranie informacji na podstawie zawartości
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę