Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Protesty w związku z kryzysem oszczędnościowym: porównanie sytuacji w Irlandii i Hiszpanii

Dogłębna analiza przebiegu demonstracji zorganizowanych przez obywateli Irlandii i Hiszpanii przeciwko polityce oszczędności rzuca nowe światło na rolę technologii w protestach społecznych.
Protesty w związku z kryzysem oszczędnościowym: porównanie sytuacji w Irlandii i Hiszpanii
W ostatnich latach politykę oszczędności stosowano w wielu krajach w Europie, co prowadziło do zahamowania wzrostu gospodarczego i stwarzało nowe wyzwania dla obywateli na wielu różnych poziomach. Celem finansowanego ze środków UE projektu CPAA (Contentious Politics in an Age of Austerity: A comparative study of anti-austerity protests in Spain and Ireland) było porównanie polityki oszczędności w dwóch bardzo różnych krajach, a mianowicie w Irlandii i Hiszpanii.

Aby zrozumieć wpływ polityki oszczędności, zespół projektu przeprowadził porównanie parami i zidentyfikował niezależne zmienne w celu wyjaśnienia różnic w strukturach możliwości politycznych. Zespół zastosował metodologię śledzenia procesu, aby opracować wyjaśnienia i hipotezy, które można przetestować w innych przypadkach.

Konkretnie zbadano mobilizację do przeciwdziałania skutkom kryzysu oraz rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w mobilizacji obywateli. Naukowcy odkryli, że kultura odgrywa o wiele większą rolę niż technologia we wprowadzaniu i używaniu narzędzi cyfrowych, przy czym rola TIK w zapewnianiu infrastruktury organizacyjnej jest często przeceniana. Niemniej jednak zespół projektu stwierdził, że czynniki takie jak deprywacja, skłonność do mobilizacji, gniew i poczucie krzywdy mają o wiele mniejsze znaczenie w motywowaniu obywateli do wystąpienia przeciwko polityce oszczędności niż mobilizacja oparta na istniejących wcześniej sieciach, umożliwiona dzięki skutecznemu wykorzystaniu mediów społecznościowych.

Chociaż protesty w Dublinie trwały dłużej niż w Madrycie, grupy protestantów w Hiszpanii były lepiej zorganizowane i wykorzystywały istniejące wcześniej sieci do rekrutacji uczestników. Protesty w Madrycie przekształciły się w bardziej zrównoważone inicjatywy i wpłynęły na zmianę opinii publicznej w Hiszpanii, co nie miało miejsca w Dublinie. Zespół doszedł do wniosku, że badanie mobilizacji społeczeństwa do wystąpienia przeciwko polityce oszczędności nie może się opierać na ocenie intensywności i częstotliwości protestów, ale bardziej na ocenie sieci ruchów społecznych, współdzielonych ram dyskursywnych i strategii, a także zaangażowanych społeczności.

Wyniki projektu zapewniły cenną wiedzę na temat badań i studiów przypadku dotyczących protestów przeciwko polityce oszczędności w Hiszpanii i Irlandii. W ramach projektu opublikowano na ten temat kilka artykułów oraz monografię, które wzbudziły zainteresowanie w kręgach akademickich i politycznych, również poza Europą. W niestabilnym gospodarczo świecie taka wiedza może się okazać użyteczna w łagodzeniu niepokojów społecznych w czasach kryzysu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Protesty, oszczędności, polityka, CPAA, mobilizacje
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę