Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca UE z USA w celu zwiększenia liczby partnerskich projektów badawczych w dziedzinie europeistyki

Bezpieczeństwo i administracja leżą w centrum zainteresowań wielu instytucji międzynarodowych, zwłaszcza zajmujących się europeistyką. W ramach inicjatywy UE przeanalizowano punkty widzenia w wielu krajach w celu uzyskania poglądowego porównania opinii na temat tych kluczowych globalnych problemów.
Współpraca UE z USA w celu zwiększenia liczby partnerskich projektów badawczych w dziedzinie europeistyki
Kilka instytucji w Niemczech, Turcji i Stanach Zjednoczonych ma za zadanie wykorzystanie wiedzy ekspertów do stworzenia synergii pomiędzy różnymi dziedzinami i zasobami związanymi z europeistyką. Instytucje te podejmują również wspólne działania i tworzą powiązania pomiędzy instytucjami naukowymi w innych krajach.

Finansowany przez UE projekt EU-GLOBAL (Transatlantic perspectives in a changing global context: Multilateralism through regionalism) pomógł usprawnić wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy wiodącymi centrami uniwersyteckimi zaangażowanymi z dziedzinę europeistyki oraz podmiotami.

Badacze analizowali wzajemny związek bezpieczeństwa i administracji, biorąc pod uwagę zmieniającą się globalną sytuację oraz długoterminowe wymagania i zainteresowania w dziedzinie europeistyki. Następnie wyniki zebrano w celu stworzenia zintegrowanego podejścia do tych dwóch obszarów badania.

Osiągnięto to poprzez program mobilności, który umożliwiał wymianę nowych i doświadczonych badaczy pomiędzy partnerami europejskimi i amerykańskimi. Łącznie 28 badaczy z pięciu instytucji przeprowadziło badanie tych dwóch obszarów w ujęciu międzynarodowym. Podczas pracy u partnera badacze prowadzili konferencje, seminaria, publiczne wykłady oraz organizowali warsztaty.

Wyniki projekty zostały rozpowszechnione wśród różnych społeczności w Europie i Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem spotkań badawczych i sesji współpracy, zaawansowanych konferencji, warsztatów oraz seminariów.

Poprzez umożliwienie międzynarodowej współpracy badawczej i wykorzystanie nowych i istniejących powiązań projekt EU-GLOBAL umożliwił zgromadzenie wiedzy i doświadczeń potrzebnych do radzenia sobie z problemami związanymi z bezpieczeństwem i administracja na poziomach krajowym, europejskim i globalnym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Europeistyka, bezpieczeństwo, zarządzanie, EU-GLOBAL
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę