Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kultura opieki zdrowotnej

Unijny zespół analizował historię opieki zdrowotnej z punktu widzenia kultury i środowiska pacjenta. Prace zaowocowały kilkoma porównawczymi studiami przypadków z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, z lat 1890-1940, co pomogło w identyfikacji niemedycznych czynników powracania do zdrowia.
Kultura opieki zdrowotnej
Leczenie, wraz ze zwiększeniem zaawansowania, stało się również zmechanizowane i odczłowieczone. W odpowiedzi nasila się trend leczenia pacjenta w ujęciu całościowym, w tym jego umysłu i emocji.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu HISTCARE (Material cultures of care and emotion in Britain and Spain, 1890-1940) przebadali historyczne precedensy mające wpływ na nowoczesne trendy w opiece zdrowotnej. Uczestnicy badania porównali kultury materialne, przestrzenie fizyczne oraz reprezentacje kulturowe wpływające na przeżycia pacjentów. Celem było pogłębienie historycznego zrozumienia przestrzeni, obiektów i emocji związanych ze zdrowiem i chorobą.

Wstępne prace polegały głównie na definiowaniu podejścia do leczenia w przeszłości i badaniu źródeł. Dzięki temu badacze zidentyfikowali oraz ocenili kilka odpowiednich studiów przypadków z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Badania zaowocowały trzema publikacjami: dwiema dotyczącymi relacji między kulturą materialną i emocjami oraz jedną o specyficznym podejściu iberyjskim. Na koniec badania w przygotowaniu były dwa dalsze artykuły, rozdział książki i monografia. Uczestnicy projektu HISTCARE wzięli również udział w konferencji.

Zrealizowali również cele edukacyjne, w ramach których naukowców szkolono w dziedzinach nauczania, zarządzania projektem i zaangażowania publicznego.

Następnie ukończono hiszpańskojęzyczne podkasty na ten temat, a kolejne osiem jest w przygotowaniu. Zespół opracował również dwie aplikacje na urządzenia mobilne. Pierwsza poświęcona jest historii woskowych modeli anatomicznych, a druga jest użytecznym narzędziem dla nauczycieli.

Projekt HISTCARE zaowocował lepszym poznaniem roli emocji i środowiska kulturowego w leczeniu chorób. Wyniki mogą pomóc w poprawie standardów opieki zdrowotnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Medyczny, leczenie, HISTCARE, pacjent w ujęciu całościowym, materialny, kultura
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę