Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rekonstrukcja paleolitycznych technik łowieckich

Badając strategie polowań w epoce paleolitu, można zrozumieć, w jaki sposób nowe techniki i idee rozprzestrzeniały się w owym czasie w związku z wędrówkami ludów lub przyswajaniem nowych koncepcji. Naukowcy zastosowali podejście multidyscyplinarne i metodologiczne, aby pogłębić wiedzę na ten temat.
Rekonstrukcja paleolitycznych technik łowieckich
W projekcie PALEOHUNT (The reconstruction of hunting techniques as an instrument to understand the diffusion of populations and ideas in European Palaeolithic) realizowano trzy zadania. Po pierwsze, starano się zrekonstruować zmiany strategii łowieckich w górnym paleolicie na terenie Europy, poprzez badanie narzędzi kamiennych i grotów z kości.

Po drugie, porównano dane z różnych stanowisk archeologicznych, aby dokładniej zrozumieć znaczenie różnych cech regionalnych. Ostatnie z zadań dotyczyło zrozumienia sposobu i czasu rozprzestrzeniania się nowych technik i idei, związanego czy to z fizycznym przemieszczaniem się ludów, czy przyswajaniem idei.

W pracach wykorzystano trzy podejścia metodologiczne: badania etnograficzne, które pozwoliły na poznanie technik łowieckich i przemieszczania się dawnych myśliwych; analizę techniczno-funkcjonalną narzędzi kamiennych i kostnych; analizę szczątków i składu chemicznego obrabianego materiału (roślinnego i zwierzęcego). Do porównania danych z różnych projektów archeologicznych wykorzystano to samo multidyscyplinarne podejście.

W głównej fazie projektu przeprowadzono analizę porównawczą narzędzi łowieckich ze stanowisk morawskiej kultury graweckiej w Czechach oraz z Grotta Paglicci we Włoszech. Pomogła ona w ustaleniu, czy znalezione narzędzia posiadają wspólne cechy morfologiczne i funkcjonalne, a także w określeniu ich powiązań z łowiectwem w różnych środowiskach naturalnych.

Przeanalizowano 104 narzędzia z kości i poroży znalezione we Włoszech, przyglądając się ich cechom powiązanym z polowaniem. Groty kostne wykonane były z poroży jelenia szlachetnego. Uczeni wskazali na potrzebę zbadania ewentualnej wymiany handlowej obejmującej narzędzia z poroża, szczególnie w kierunku przeciwległego brzegu Adriatyku.

Ponadto zebrano, przeanalizowano i porównano różne materiały znalezione w Czechach z materiałami ze stanowisk włoskich, co pozwoliło na wysunięcie szeregu ważnych wniosków dotyczących paleolitycznych technik łowieckich. Współpraca ze specjalistą w dziedzinie kłów mamuta była kluczowa dla realizacji tego badania.

W trakcie całego projektu szczególną uwagę zwracano na metodologię analizy szczątków grotów wykonanych z kości i kamienia. Duży nacisk położono na badanie trucizn, dzięki czemu powstała baza danych na temat najlepiej znanych roślin trujących.

Rezultaty projektu prezentowano na różnych konferencjach w Anglii i Hiszpanii, a dodatkowo w czasopiśmie Quaternary International złożono do publikacji i opublikowano różne artykuły naukowe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Paleolityczne, techniki łowieckie, wędrówki ludów, przyswajanie idei, PALEOHUNT, archeologiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę