Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Magnesy molekularne

Badania materiałowe to dynamiczna dziedzina, w ramach której projektowane są i syntetyzowane związki o nowych właściwościach. W tym kontekście, europejscy badacze pracowali nad nanoskopowymi magnesami.
Magnesy molekularne
Nanoskopowe materiały magnetyczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem naukowców ze względu na możliwości potencjalnego zastosowania w biomedycynie oraz do zapisu informacji. Magnesy jednocząsteczkowe (SMM) to obiecujące materiały magnetyczne, które mogą zachowywać magnetyzację na poziomie molekularnym bez zewnętrznego pola.

Aby tak się stało, trzeba otrzymać SMM o większych barierach termodynamicznych i barierach (kinetycznych) odwracania namagnesowania. Naukowcy biorący udział w projekcie MN-LN SMMS (Synthesis and characterization of Mn-Ln polynuclear complexes with interesting magnetic properties by the use of diol type ligands), finansowanym ze środków UE, zaproponowali więc połączenie manganu (Mn), lantanu (Ln) i ligandów typu diol. Uczeni pracowali nad syntezą i scharakteryzowaniem nowych związków zawierających te pierwiastki.

W sumie wyizolowano i scharakteryzowano 49 związków, z czego 24 to skupiska heterometaliczne Mn-Ln z ligandami typu diol. W tym celu opracowano nową metodologię syntezy, przeznaczoną do heterometalicznych skupisk Mn-Ln. Większość otrzymanych związków to nieznane wcześniej typy strukturalne, posiadające ciekawe właściwości magnetyczne.

Prace prowadzone w projekcie MN-LN SMMS umożliwiły zmodyfikowanie struktury związków, tak by uzyskać optymalne właściwości SMM. Nowe narzędzia będą bardzo przydatne w przyszłych badaniach materiałowych związanych z wytwarzaniem nowych związków o różnorodnych zastosowaniach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania materiałowe, nanoskopowe, magnesy jednocząsteczkowe, MN-LN SMMS, ligandy typu diol
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę