Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HiLamBiz — Wynik w skrócie

Project ID: 338517
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Niemcy

Bardziej dojrzała technologia naturalnego przepływu laminarnego

Starając się zbudować bardziej wydajny samolot przyszłości, projektanci opracowali różne wyszukane koncepcje, takie jak skrzydło z przepływem laminarnym, które znacząco zmniejsza opór aerodynamiczny, zużycie paliwa, emisję zanieczyszczeń i hałas. W oparciu o sukces wcześniejszych europejskich projektów z tej dziedziny, naukowcy z UE poszli o krok dalej, mierząc przepływ laminarny i oceniając możliwości zmniejszenia oporu na modelu odrzutowca biznesowego.
Bardziej dojrzała technologia naturalnego przepływu laminarnego
W ramach finansowanego ze środków UE projektu TELFONA naukowcy opracowali z powodzeniem konfigurację samolotu z kontrolą przepływu laminarnego oraz przetestowali go w Europejskim Okołodźwiękowym Tunelu Aerodynamicznym (ETW). ETW to najbardziej zaawansowana placówka do testów aerodynamicznych, oferująca ciśnieniowy tunel aerodynamiczny, w którym panują temperatury kriogeniczne i który umożliwia otrzymanie liczb Reynoldsa takich samych jak w przypadku prawdziwego lotu, zarówno dzięki zwiększonemu ciśnieniu, jak i obniżonej temperaturze.

Projekt HILAMBIZ był kontynuacją inicjatywy TELFONA. Poprzez ocenę zalet technologicznych jednego ze stanowisk testowych, uczestnicy projektu postawili sobie za cel podniesienie gotowości technologii przepływu laminarnego do poziomu 6.

Szczególny nacisk położono na wizualizację zakresu przepływu laminarnego na skrzydłach, obliczenie redukcji oporu oraz ocenę granicy trzepotania innowacyjnej konfiguracji odrzutowca biznesowego, wyposażonego w dwa zestawy skrzydeł z naturalnym przepływem laminarnym.

Kluczem do zbadania przepływu laminarnego było wykorzystanie termoczułej farby, która wykrywa przejście od przepływu laminarnego do burzliwego.

Testy pomogły w znaczącym poszerzeniu wiedzy na temat czułości przepływu laminarnego na skrzydłach przy wysokich współczynnikach siły nośnej. Uzyskane dane eksperymentalne zostaną wykorzystane do testowania przemysłowych kodów obliczeniowej dynamiki płynów, przewidujących przejście między przepływem laminarnym i burzliwym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przepływ laminarny, samolot, zmniejszenie oporu, biznesowy samolot odrzutowy, Europejski Okołodźwiękowy Tunel Aerodynamiczny, liczba Reynoldsa dotycząca lotu, HILAMBIZ
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę