Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dokładne badanie zaangażowania społecznego w naukę i technologię

Zwiększa się europejskie wsparcie dla zaangażowania społecznego w naukę i technologię. W ramach pewnej unijnej inicjatywy zgromadzono pełniejsze informacje na ten temat.
Dokładne badanie zaangażowania społecznego w naukę i technologię
Kultura otaczająca partycypację pomaga w przekształcaniu jej praktyk. Istnieją pewne kluczowe aspekty zaangażowania, które były pomijane w dotychczasowych badaniach. W tym kontekście, w ramach projektu M-A-P-E-S (Materiality and affect in public engagement with science), finansowanego ze środków UE, badano praktykę zaangażowania społecznego w naukę. Prace koncentrowały się na interaktywnych formach komunikacji naukowej.

Uczeni rozpoczęli od rozwinięcia teoretycznego badania zaangażowania społecznego. W oparciu o teorię afektów, nauki polityczne oraz badania nauki i technologii partnerzy projektu opublikowali artykuły na temat potrzeby zbadania komunikacji naukowej i zaangażowania społecznego jako praktyki istotnej i efektywnej. Następnie opracowano model zaangażowania empirycznego i analizy oddziaływania między nauką i społeczeństwem.

Zespół M-A-P-E-S wybrał Danię jako europejski dobry przykład komunikacji naukowej i uczestnictwa w badaniach naukowych. Prace skupiły się na kopenhaskim Euroscience Open Forum, zorganizowanym w 2014 r., w którym wzięło udział ponad 40 000 odwiedzających. Podczas wydarzenia członkowie zespołu badali interakcje między publicznością, naukowcami, osobami rozpowszechniającymi wyniki badań i prawodawcami, zarówno podczas konferencji na temat polityki dotyczącej nauki, jak programu promocyjnego festiwalu Science in the City. Obserwowano też rolę pełnioną przez lokalizację, konfigurację materialną i afekt w tych interakcjach.

Aby uchwycić zaangażowanie odwiedzających podczas tych różnych form komunikacji naukowej, uczeni zgromadzili dane z sześciu projektów goszczących na festiwalu i dotyczących zaangażowania w naukę. Przeprowadzono wywiady z organizatorami, obserwowano uczestników i analizowano zaangażowanie poprzez fotografowanie odwiedzających. Ponadto przygotowano krótki film o każdym z projektów.

Jedno z ważnych ustaleń dotyczyło tego, że komunikacja naukowa zachodzi ze względu na kombinację czynników, w tym budowę tożsamości narodowej, budowanie marki przez uczelnie i organizacje badawcze oraz debaty polityczne na temat nauki. Zaangażowanie społeczne w naukę nie mogłoby istnieć bez interakcji między tymi czynnikami.

Ponadto utworzono kopenhaską sieć praktyków, studentów i uczonych, której zadaniem jest zwiększanie świadomości na temat zaangażowania społecznego w naukę oraz czerpanie z rezultatów projektu.

Projekt M-A-P-E-S przyniósł szereg ważnych informacji na temat komunikacji naukowej i zaangażowania społecznego w naukę. Z badań tych skorzystają popularyzatorzy nauki, prawodawcy i organy finansujące.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zaangażowanie społeczne, nauka i technologia, M-A-P-E-S, istotność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę