Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Funkcjonowanie mózgu i jego obwodów

Połączenia między częściami mózgu są kluczowe dla holistycznych interwencji klinicznych związanych z chorobami neurologicznymi. Opracowano nową metodę postępowania, która łączy obrazowanie medyczne fMRI z technikami nieobrazowymi oraz biologią mózgu.
Funkcjonowanie mózgu i jego obwodów
Uczestnicy finansowanego przez UE projektu MIND (Modelling and inference on brain networks for diagnosis) stworzyli swe modele przy wykorzystaniu danych pochodzących od pacjentów ze stwardnieniem rozsianym oraz chorobą Alzheimera (AD). Ponadto zespół zbadał praktyczne ograniczenia tej metody.

Postępy objęły metodę określania połączeń czynnościowych, strukturalnych i morfologicznych, jak również podobieństwa transkrypcyjnego ekspresji genów. Ponadto naukowcy stworzyli techniki analizy grafów połączeń czynnościowych.

Diagnozowanie autyzmu ulepszono poprzez połączenie danych fMRI uzyskiwanych z różnych miejsc. Uczestnicy projektu stworzyli też zestaw narzędzi do rozpoznawania wzorców w oprogramowaniu do neuroobrazowania w celu modelowania predyktywnego, aby unikać błędów w diagnozie.

Co istotne, naukowcy z projektu MIND wykazali, że sposób, w jaki podzielone są poszczególne regiony, jest kluczowy, a wszelkie zmiany w tym zakresie mogą prowadzić do znacząco różnych rezultatów.

Funkcje stanu spoczynku są silnie związane z obszarami wysokiego podobieństwa ekspresji genów. Wstępne prace sugerują, że poszczególne obwody związane są z odrębnymi genami. Gromadzenie zestawów genów może znacznie zmniejszyć potrzebę rekrutowania dużej liczby pacjentów do całogenomowych badań asocjacyjnych. Sprawność kognitywna w przypadku stresu pourazowego jest związane ze składem genetycznym i ekspresją.

Jednoznaczne rozpoznanie kliniczne choroby Alzheimera może stać się szybsze dzięki modelom predyktywnym rozwoju choroby. Naukowcy wykazali również, że spowolnione reakcje naczyń krwionośnych są powiązane z AD oraz łagodnym upośledzeniem poznawczym. Początek schizofrenii może być łatwiejszy do wychwycenia, gdy wynika ona z delecji genu.

Dzięki połączeniu obrazowania czynnościowego z genetyką, fMRI stanie się narzędziem klinicznym do wczesnego diagnozowania i prognozowania zaburzeń neurologicznych. Precyzyjne leczenie chorób neurodegeneracyjnych może stać się rzeczywistością, przynosząc korzyści dla pacjentów w postaci wczesnego włączenia leczenia, szczególnie gdy będzie połączone z zaleceniami dotyczącymi zmiany stylu życia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Funkcjonowanie mózgu, neurologiczny, fMRI, obwody mózgowe, diagnozowanie, choroba Alzheimera
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę