Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EWIS SAT — Wynik w skrócie

Project ID: 325965
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Francja

Droga do bezpieczniejszego okablowania w samolotach

Nowe, zaawansowane narzędzia do diagnostyki zabezpieczeń układów elektrycznych będą znacznie wydajniej sprawdzać bezpieczeństwo okablowania samolotów. Te narzędzia mogą również przynieść również sektorowi energetycznemu i kolejowemu.
Droga do bezpieczniejszego okablowania w samolotach
W przemyśle lotniczym wciąż poszukuje się sposobów zwiększenia bezpieczeństwa w samolotach, dotyczy to również układów elektrycznych. Tradycyjnie w analizach bezpieczeństwa awarie elektrycznych połączonych układów kablowych (EWIS) są traktowane jako podstawowe zdarzenia i znajdują się na dole drzew usterek. Ponieważ wiele układów we współczesnych samolotach zależy od zaawansowanych układów elektrycznych i komputerów, niezawodność okablowania, przewodów zasilających, złączy i urządzeń zabezpieczających obwody ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Finansowany przez UE projekt EWIS SAT (Safety analysis tools for electrical wired interconnected systems) umożliwił opracowanie kompleksowej platformy zabezpieczeń do przeprowadzania zautomatyzowanych testów bezpieczeństwa układów EWIS w samolotach.

Z technicznego punktu widzenia projekt umożliwił pomyślne stworzenie platformy do odczytywania i pozyskiwania dokładnych informacji z układów elektrycznych, zapewniając również wszechstronne narzędzia do określania składników zabezpieczeń w bazie danych zabezpieczeń EWIS. System umożliwia przeprowadzanie ciągłej analizy bezpieczeństwa, wyświetlanie drzew usterek, przeprowadzanie strefowych analiz bezpieczeństwa oraz eksportowanie wyników w przydatnych formatach. Poza niezliczoną ilością przydatnych analiz system umożliwia również wykonanie weryfikacji segregacji tras elektrycznych, weryfikacji redundancji wiązek oraz strefowej weryfikacji redundancji.

Ponieważ okablowanie jest traktowane za kluczowe w układach samolotowych, urzędy do spraw lotnictwa zalecają umieszczenie układów EWIS wśród kluczowych samodzielnych układów na równi z hydraulicznymi, pneumatycznymi, konstrukcyjnymi i innymi. Dlatego w ramach projektu EWIS SAT opracowano dedykowane narzędzie, które umożliwia projektantom przeprowadzenie wielu analiz bezpieczeństwa automatycznie na podstawie zaawansowanej bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo samolotów.

Zespół pracujący nad projektem zademonstrował te nowe, rewolucyjne narzędzia podczas Paris Air Show. Rezultaty projektu były rozgłaszane podczas konferencji oraz przez media i wzbudzały duże zainteresowanie wśród podmiotów zaangażowanych w branżę lotniczą. Co istotne, to narzędzie może pomóc liniom lotniczym i firmom z branży przygotować certyfikacje bezpieczeństwa oraz dokumenty, które będą poświadczały przydatność badanego układu do zastosowania w lotnictwie na potrzeby odpowiednich urzędów.

Przemysł energetyczny i kolejowy również mogą współpracować z zespołem pracującym nad projektem, ponieważ rezultaty projektu mogą mieć również zastosowanie w tych branżach. Wyniki projektu pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo transportu zarówno w powietrzu, jak i na ziemi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Samolot, EWIS SAT, elektryka, okablowanie, bezpieczeństwo, lotnictwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę