Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ALLEGRA — Wynik w skrócie

Project ID: 308225
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Irlandia

Nowe modele cichszych podwozi samolotów

Hałas generowany przez burzliwy przepływ powietrza wokół podwozia samolotu stanowi nawet 30% ogólnego hałasu podczas startu i podejścia do lądowania. W ramach pewnego unijnego projektu z powodzeniem przetestowano technologie o niskim poziomie hałasu, zastosowane do modeli podwozia o pełnej oraz połowicznej skali.
Nowe modele cichszych podwozi samolotów
Modele pełnoskalowe podwozia na dziobie i pod skrzydłami są rzadko poddawane testom. Do niedawna badania eksperymentalne dotyczące hałasu generowanego przez kadłub były wykonywane na małych modelach. Trudność w wykorzystaniu wyników takiego modelowania do prognozowania hałasu generowanego przez maszyny o pełnej skali wynika z braku szczegółów w modelowaniu geometrycznym.

Konsorcjum projektu ALLEGRA (Advanced low noise landing (main and nose) gear for regional aircraft) zbadało kilka zaawansowanych technologii o niskim poziomie hałasu, zastosowanych do modeli podwozi o pełnej i połowicznej skali, korzystając z najlepszych europejskich tuneli aerodynamicznych.

Uczestnicy projektu posłużyli się szeregiem nowatorskich technologii zmniejszania hałasu, aby uzyskać mniejszy poziom hałasu niż w konfiguracji odniesienia. Wśród technologii poddanych szeroko zakrojonym testom pod kątem parametrów aeroakustycznych we włoskim Ośrodku Badań Aeroakustycznych Pininfarina znalazły się perforowane owiewki, siatki, osłonki głowic wirnika i wnęki na podwozie.

Uczeni wykorzystali zestaw mikrofonów do oceny podstawowych parametrów, takich jak kierunkowość hałasu w pasmach o rozpiętości 1/3 oktawy oraz ogólny poziom ciśnienia akustycznego. Uzupełnieniem prac doświadczalnych były badania z użyciem zaawansowanych technik przetwarzania sygnału, które pomogły w określeniu mechanizmów generowania hałasu przez komponenty samolotu.

Wykorzystanie modeli podwozi o pełnej skali w tunelu aerodynamicznym oznacza znaczny postęp w stosunku do wcześniejszych badań nad hałasem. Rezultaty projektu ALLEGRA torują zatem drogę do zbadania niedrogich konstrukcji przeznaczonych do przyszłych testów podwozi o pełnej skali.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Podwozie, samolot, technologie o niskim poziomie hałasu, ALLEGRA, tunel aerodynamiczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę