Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe leki na gruźlicę

Walka z gruźlicą (TB) jest utrudniona przez rozprzestrzenianie się lekoopornych szczepów prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis, Mtb). Naukowcy europejscy uczestniczyli w interdyscyplinarnym programie, mającym na celu opracowanie nowych środków do leczenia TB.
Nowe leki na gruźlicę
Terapia TB wymaga leczenia skojarzonego czterema lekami (ryfampicyna, izoniazyd, etambutol i pirazynamid). Tę terapię wprowadzono 40 lat temu. Leczenie trwa przynajmniej sześć miesięcy. Rozprzestrzenienie różnych szczepów opornych Mtb i synergia z pandemią HIV/AIDS dodatkowo obniża skuteczność leczenia TB.

Finansowany przez UE projekt TARGID (Host target identification of anti-virulence drugs) był częścią programu poszukiwania leków przezwyciężających wirulencję i badania szlaków sygnałowych w komórkach gospodarza, uczestniczących w patogenezie, wnikaniu Mtb i ich przeżyciu w komórce. Badania nad przeciwdziałaniem wirulencji ujawniły nieznany dotąd benzotiofenowy inhibitor kinazy histydynowej, który pośrednio wpływa na równowagę metal-jon u Mtb.

Uczestnicy projektu TARGID przesiali kilka tysięcy związków chemicznych pod kątem działania przeciwko Mtb i odkryli kilka par związków i ich molekuł docelowych. Molekuły, które okazały się aktywne wobec Mtb w modelu zakażenia utajonego lub wewnątrzkomórkowo, zostały wybrane do dalszych prac. Ich aktywność oceniano też na kilku izolatach klinicznych lekoopornych szczepów TB. W rezultacie odkryto potencjalne nowe leki, skierowane przeciw białkom uczestniczącym w bakteryjnym mechanizmie efluksu.

Co istotne, projekt umożliwił odkrycie środków, których mechanizmy działania różnią się od tych, które wykazują dotąd opracowywane leki. Jeden z tych potencjalnych leków uderza w bakteryjny cykl kwasów trikarboksylowych, niezbędny do wytwarzania energii. Inny obiecujący środek działa na białko z centrum żelazowo-siarkowym, uczestniczące w transporcie elektronów.

Identyfikacja molekuł docelowych, umożliwiających leczenie czynnej i utajonej infekcji TB, jest niezwykle ważną i pilną kwestią. Projekt TARGID wyraźnie przyczynił się do odkrycia nowych potencjalnych celów leków na TB.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gruźlica, lekooporność, przeciwdziałanie wirulencji, TARGID, benzotiofen, cykl kwasów trikarboksylowych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę