Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe leki na gruźlicę

Walka z gruźlicą (TB) jest utrudniona przez rozprzestrzenianie się lekoopornych szczepów prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis, Mtb). Naukowcy europejscy uczestniczyli w interdyscyplinarnym programie, mającym na celu opracowanie nowych środków do leczenia TB.
Nowe leki na gruźlicę
Terapia TB wymaga leczenia skojarzonego czterema lekami (ryfampicyna, izoniazyd, etambutol i pirazynamid). Tę terapię wprowadzono 40 lat temu. Leczenie trwa przynajmniej sześć miesięcy. Rozprzestrzenienie różnych szczepów opornych Mtb i synergia z pandemią HIV/AIDS dodatkowo obniża skuteczność leczenia TB.

Finansowany przez UE projekt TARGID (Host target identification of anti-virulence drugs) był częścią programu poszukiwania leków przezwyciężających wirulencję i badania szlaków sygnałowych w komórkach gospodarza, uczestniczących w patogenezie, wnikaniu Mtb i ich przeżyciu w komórce. Badania nad przeciwdziałaniem wirulencji ujawniły nieznany dotąd benzotiofenowy inhibitor kinazy histydynowej, który pośrednio wpływa na równowagę metal-jon u Mtb.

Uczestnicy projektu TARGID przesiali kilka tysięcy związków chemicznych pod kątem działania przeciwko Mtb i odkryli kilka par związków i ich molekuł docelowych. Molekuły, które okazały się aktywne wobec Mtb w modelu zakażenia utajonego lub wewnątrzkomórkowo, zostały wybrane do dalszych prac. Ich aktywność oceniano też na kilku izolatach klinicznych lekoopornych szczepów TB. W rezultacie odkryto potencjalne nowe leki, skierowane przeciw białkom uczestniczącym w bakteryjnym mechanizmie efluksu.

Co istotne, projekt umożliwił odkrycie środków, których mechanizmy działania różnią się od tych, które wykazują dotąd opracowywane leki. Jeden z tych potencjalnych leków uderza w bakteryjny cykl kwasów trikarboksylowych, niezbędny do wytwarzania energii. Inny obiecujący środek działa na białko z centrum żelazowo-siarkowym, uczestniczące w transporcie elektronów.

Identyfikacja molekuł docelowych, umożliwiających leczenie czynnej i utajonej infekcji TB, jest niezwykle ważną i pilną kwestią. Projekt TARGID wyraźnie przyczynił się do odkrycia nowych potencjalnych celów leków na TB.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gruźlica, lekooporność, przeciwdziałanie wirulencji, TARGID, benzotiofen, cykl kwasów trikarboksylowych
Numer rekordu: 188677 / Ostatnia aktualizacja: 2016-10-18
Dziedzina: Biologia, Medycyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę