Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Leczenie nowotworów złośliwych wątroby i wymiana wiedzy

Zwiększanie się zapadalności na nowotwory złośliwe wątroby na całym świecie ma związek ze starzeniem się populacji spowodowanym większą długością życia. Istnieje pilne zapotrzebowanie na lepsze leczenie nowotworów złośliwych w krajach rozwijających się.
Leczenie nowotworów złośliwych wątroby i wymiana wiedzy
Zainicjowano finansowany przez UE projekt HEPTAG EXCHANGE (Targeted delivery for liver cancer treatment), aby umożliwić tworzenie innowacyjnych leków onkologicznych dzięki współpracy badawczej, wymianie wiedzy i transferowi technologii. Do głównych zadań należał transfer zaawansowanych metod syntezy materiałów farmaceutycznych, dostarczania celowanych leków, obrazowania komórek nowotworowych i leczenia. Program wymiany objął dwóch partnerów z Europy, jednego z Chin i jednego z Ameryki.

W czasie trwania projektu konsorcjum z powodzeniem ustanowiło program zrównoważonego transferu wiedzy i integrowania umiejętności. Większość uczestników wymiany zostało przeszkolonych w ramach modularnego kursu blokowego. Program szkoleniowy pozwoli zwiększyć możliwości nawiązania długoterminowej współpracy w przyszłości. Dzięki praktykom prowadzonym w ramach projektu HEPTAG EXCHANGE koordynujące go instytucje mogły określić luki w umiejętnościach i nakierować długoterminową współpracę w celu udoskonalenia programów szkoleniowych.

Prace badawcze zaowocowały powstaniem innowacyjnych, polimerowych materiałów farmaceutycznych do podawania pozajelitowego lub doustnego celowanych leków przeciwnowotworowych. Opracowane materiały korzystają z potencjału nanocząstek sprzężonych lub nie z ligandem. Podczas projektu analizowano wielkość cząstek, ładunek powierzchni, możliwość wprowadzania i kontrolowanego uwalniania leków oraz IC50 leków w różnych postaciach. W projekcie materiałów nośnikowych wykorzystano reszty peptydowe do jednoczesnego dostarczania genów i leków przeciwnowotworowych.

Na zakończenie projektu każdy z partnerów uzyskał wartościową wiedzę, umiejętności i doświadczenie do wprowadzania dalszych innowacji w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów złośliwych. To doświadczenie zacieśni współpracę UE z Chinami i pozwoli wypełnić obecne luki w leczeniu onkologicznym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nowotwór złośliwy wątroby, leczenie onkologiczne, HEPTAG EXCHANGE, nanocząstki, sprzęganie ligandów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę