Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Podstawy molekularne rdzeniaka zarodkowego

Prawidłowy rozwój narządów podlega tym samym mechanizmom kontroli co nowotwór złośliwy. Podczas badania europejskiego naukowcy starali się zidentyfikować czynniki molekularne, które stają się rozregulowane w nowotworach mózgu.
Podstawy molekularne rdzeniaka zarodkowego
Podczas rozwoju móżdżku aktywnych jest wiele szlaków sygnałowych, np. Wnt i Sonic Hedgehog, które regulują los komórek oraz tworzenie osi i wzorców. Rozregulowanie tych procesów może prowadzić do rozwoju rdzeniaka zarodkowego (MB), najczęstszego guza złośliwego u dzieci.

Zależnie od tego, który szlak został zaburzony, rozwija się jeden z czterech typów MB. Typ 1 powstaje w wyniku mutacji w szlaku WNT, typ 2 wykazuje konstytutywną aktywację szlaku sygnałowego Sonic Hedgehog, a pozostałe dwa nie zostały jeszcze dobrze scharakteryzowane. Dostępne terapie MB powodują liczne działania niepożądane i wysoki wskaźnik śmiertelności, istnieje więc zapotrzebowanie na nowe leki.

W tym celu naukowcy z finansowanego przez UE projektu ATOH1MEDULLO (Atoh1/Math1 regulation and function during cerebellar normal development and medulloblastoma) postanowili odcyfrować podstawowe mechanizmy złożonej biologii MB.

Wcześniejsze prace naukowców z tego projektu umożliwiły odkrycie decydującej roli w progresji guza, jaką odgrywa czynnik transkrypcyjny Atoh1 z motywem bHLH. Podczas projektu ATOH1MEDULLO badacze sprawdzali, czy szlaki molekularne, które regulują Atoh1, mogą stanowić cele innowacyjnych interwencji terapeutycznych.

Stwierdzili, że Sonic Hedgehog reguluje stabilność Atoh1, zapobiegając jego degradacji przez ligazę ubikwitynową E3 Huwe1. Obniżona ekspresja Huwe1 u chorych na MB wiązała się z gorszymi rokowaniami, co wskazuje, że oddziaływania między szlakiem sygnałowym Sonic Hedgehog a Atoh1 stanowią potencjalny cel leków na MB.

Łącznie wyniki projektu potwierdzają dodatkowo istotność szlaku Sonic Hedgehog dla prawidłowego rozwoju móżdżku oraz dla opracowywania leczenia MB. Przyszłe badania pozwolą dokładnie opisać regulację Atoh1 i mogą przełożyć się na odkrycie kolejnych celów leków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rdzeniak zarodkowy, sonic hedgehog, Atoh1, Huwe1, leczenie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę