Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COOLSWEEP — Wynik w skrócie

Project ID: 319893
Źródło dofinansowania: FP7-REGIONS
Kraj: Norwegia

Zysk z odpadów

Zespół naukowców z UE zorganizował projekt koordynacyjny poświęcony badaniom dotyczącym przekształcania odpadów. Owocem prac, bazujących na nawiązanej współpracy, są nowe technologie, a także możliwość komercyjnego wykorzystania odpadów.
Zysk z odpadów
Stosunek Europejczyków do odpadów zmienia się. Coraz częściej postrzega się je jako zasób odnawialny i potencjalne źródło zysków.

Projekt COOLSWEEP (Coordinating and leveraging regional knowledge for initiating a sustainable and optimised EU waste to energy programme), finansowany ze środków UE, był działaniem koordynacyjnym. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele przemysłu, władz i świata nauki, aby umocnić partnerstwo między europejskimi regionami. Projekt wspierał także innowacyjne badania, zmierzające do stworzenia stabilnego ogólnoeuropejskiego biznesu przekształcania odpadów w energii w oparciu o nowe technologie.

Prace rozpoczęto od przygotowania listy interesariuszy i przeanalizowania całego sektora odpadów w każdym z sześciu europejskich regionów. Badania te wykorzystano do opracowania strategii obejmującej wszystkie klastry, sześciu regionalnych planów działania oraz wspólnego planu działania.

Wspólny plan działania pozwolił na zaangażowanie wielu zainteresowanych stron, także po zakończeniu projektu. W projekcie wykorzystano efekt synergii wynikający z czerpania z istniejących strategii i inicjatyw, a także ze współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Owocem projektu COOLSWEEP jest również intensywna wymiana wiedzy, jaka miała miejsce podczas spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji. Powstało 39 artykułów i stron internetowych.

Utworzono także 30 nowych regionalnych oraz 13 międzyregionalnych partnerstw. Jeżeli chodzi o te ostatnie, pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 23 mln euro na nowe projekty. Wzięło w nich udział 22 badaczy.

Na Łotwie założono nowy klaster, będący oddziałem istniejącego wcześniej klastra, poświęconym przekształcaniu odpadów w energię. Formalną umowę podpisało 11 nowych firm.

W międzynarodowych spotkaniach i działaniach uczestniczyło 19 regionalnych firm, a 122 przedsiębiorstwa wzięły udział w międzynarodowych warsztatach szkoleniowych zorganizowanych w sześciu regionach. Klastry zrzeszają w sumie 153 członków.

Owocem nowego partnerstwa COOLSWEEP są badania i wymiana wiedzy w sektorze przekształcania odpadów na energię. Powstały również innowacje technologiczne, które umożliwią opłacalną utylizację odpadów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przekształcanie odpadów, COOLSWEEP, odpady na energię
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę