Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Władza patriarchalna i zabójstwa popełniane przez członków rodziny

Złożona analiza historii przemocy prywatnej w kontekście spadku przemocy publicznej przygląda się zabójstwom popełnianym przez członków rodziny jako zjawisku prawnemu, kulturowemu i historycznemu. Pozwoli to na nowo zrozumieć przyczyny i postawy wobec przemocy domowej we współczesnym społeczeństwie europejskim.
Władza patriarchalna i zabójstwa popełniane przez członków rodziny
Zabójstwa popełniane przez członków rodziny, na przykład na współmałżonkach czy dzieciach, od stuleci uważane są jedne z najbardziej haniebnych przestępstw. We wczesnonowożytnej Europie hierarchia rodzinna pozwalała na wykorzystywanie władzy patriarchalnej do pilnowania porządku i lojalności.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu CHDHOM ('Till death us do part': The comparative history of domestic homicide in early modern Europe) badano sposoby używania i nadużywania władzy patriarchalnej skutkujące popełnianiem zabójstw przez członków rodziny w wczesnonowożytnej Europie. Uczeni przyjrzeli się takim morderstwom jako wielowymiarowemu przejawowi przemocy prywatnej rozwijającej się w tamtym okresie.

Przeanalizowano przypadki z Anglii, Francji, Włoch, Rosji, Szkocji i Szwecji, posługując się dokumentami sądowymi oraz źródłami prawnymi, medycznymi i naukowymi. Przyjęto założenie, że natura przemocy domowej zmieniała się, odzwierciedlając aktywną interwencję państwa. Wynika to z ograniczenia prawa głowy rodziny do karania i pozbawiania życia jej członków. Zmiany te mają istotne implikacje w sferze publicznej i prywatnej, a także w kontekście społecznych i politycznych postaw wobec przemocy.

W ramach projektu CHDHOM powstały liczne publikacje, w tym książka. Informacje o prowadzonych pracach rozpowszechniano wspólnie z innymi grupami badawczymi, a ponadto włączono je do materiałów edukacyjnych. Wyniki omawianych badań będą miały istotne znaczenie dla kilku dziedzin nauki, takich jak historia rodziny, historia przemocy, historia płci i kobiet czy kryminologia. Reasumując, prace te mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Władza patriarchalna, zabójstwa popełniane przez członków rodziny, przemoc domowa, rodzina, CHDHOM, kryminologia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę