Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Naturalna blokada zakażenia wirusem HIV

Obecnie na świecie ponad 36 milionów osób zakażonych jest wirusem HIV, a każdego roku setki tysięcy umiera na związane z tym zakażeniem choroby. Wyjaśnienie mechanizmu umożliwiającego tropizm HIV-1 może pomóc w tworzeniu terapii przeciwwirusowych.
Naturalna blokada zakażenia wirusem HIV
Mimo wielu lat badań nie jesteśmy ani o krok bliżej opracowania skutecznej szczepionki przeciw wirusowi HIV, a obecne metody leczenia nie umożliwiają eradykacji wirusa. Tropizm wirusa HIV-1 jest zawężony do człowieka i szympansa z racji licznych barier dla replikacji wirusa występujących u innych gatunków. Bariery te stanowią czynniki gospodarza wymagane do replikacji wirusa i czynniki o działaniu dominującym, które blokują replikację u wielu gatunków. Te ostatnie, tzw. czynniki restrykcyjne (RF), są częścią wrodzonej odporności na wirusy.

W tym kontekście naukowcy z finansowanego przez UE projektu HIVMARMOD (Innate intracellular blocks to HIV-1 in New World monkeys) postanowili zbadać, które czynniki blokują replikację HIV-1 w komórkach marmozety, małpy Nowego Świata. Wcześniejsze prace wskazują, że zakażenie HIV-1 jest u nich blokowane na poziomie wnikania wirusa.

Następnie wykazano w projekcie HIVMARMOD, że szereg białek marmozety (A3G, BST2) zapobiega zakażeniu HIV-1 w kulturach komórkowych. Jednakże po procesie adaptacyjnym w kulturach komórkowych zachodziły swoiste zmiany w białkach Vif i Env wirusa, ułatwiające mu ucieczkę odpowiednio przed białkami A3G i BST2. Wgląd w mechanizm tego zaobserwowanego procesu wskazuje, że pewne warianty Env poprawiają przystosowanie wirusa i sprzyjają przenoszeniu go między komórkami.

Ponadto naukowcy zaobserwowali, że limfocyty krwi obwodowej (PBL) i pewna linia komórkowa limfocytów B (B-LCL) u marmozet zawierają blokady wirusa działające po jego wniknięciu. W przypadku PBL blokada działa na poziomie odwrotnej transkrypcji, ograniczając gromadzenie się wczesnych i późnych transkryptów genów wirusa. W przypadku B-LCL blokadę stanowi RF, który hamuje integrację prowirusa z genomem gospodarza.

Podsumowując, działania w ramach projektu HIVMARMOD dostarczyły nowej wiedzy na temat oddziaływań wirusa z gospodarzem i mechanizmów wnikania wirusa, dzięki którym może on unikać odpowiedzi odpornościowej. Opis mechanizmów działania tych RF pomoże lepiej wyjaśnić patofizjologię zakażeń HIV i odkryć nowe metody ich leczenia.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Zakażenie wirusem HIV, tropizm, czynnik restrykcyjny, marmozeta, małpy Nowego Świata, A3G, BST2, Vif, Env
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę