Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych odczuwane na poziomie gatunków

Szersze skutki ekstremalnych zjawisk wywołanych zmianą klimatu są stosunkowo słabo poznane. Naukowcy testują hipotezy i opracowują modele, aby uzupełnić tę brakującą wiedzę.
Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych odczuwane na poziomie gatunków
Intensyfikacja i zwiększenie częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych należą do najbardziej dramatycznych aspektów zmiany klimatu. Naukowcy wciąż nie wiedzą, jaki wpływ zjawiska te mogą mieć na populacje zwierząt.

Celem projektu RAPIDEVO (Rapid evolutionary responses to climate change in natural populations: Integrating molecular genetics, climate predictions and demography into an eco-evolutionary modelling framework), finansowanego ze środków UE, było zrozumienie i zmodelowanie genetycznego i demograficznego wpływu ekstremalnych zjawisk klimatycznych na dziko żyjące populacje. Uczeni posłużyli się jako systemem modelowym pstrągiem marmurkowym, słodkowodną rybą żyjącą w zachodniej Słowenii, której zagrażają powodzie i unoszone przez wodę szczątki.

Opracowano modele zmienności podstawowych parametrów, aby zrozumieć, w jaki sposób jednokrotne lub powtarzalne zjawiska ekstremalne zmieniają takie parametry, jak rozmiary w określonym wieku, zdolność do przeżycia, cechy rozrodcze i zmienność genetyczną pstrąga marmurkowego.

Ustalono, że populacje pstrąga marmurkowego o szybszym średnim wzroście cechują się mniejszą zdolnością do przeżycia, a populacje o wolniejszym wzroście mogą wolniej odbudowywać się po załamaniu się populacji. Wykazano też, że po powodziach produkcja potomstwa, przeżycie i wzrost ulegają znacznemu zwiększeniu, a zmniejsza się różnorodność genetyczna ze względu na efekt wąskiego gardła, wskazujący na zmniejszenie potencjału ewolucyjnego po powodziach.

RAPIDEVO to pierwsze badanie dotyczące historycznych i przyszłych konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych dla populacji ryb. Prace te pomogą biologom i badaczom zajmującym się zmianami klimatu w dokładniejszym poznaniu zależności między ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, demografią i ewolucją cech u różnych gatunków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zjawiska ekstremalne, zmiana klimatu, RAPIDEVO, pstrąg marmurkowy, łosoś, ewolucja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę