Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przewidywanie przyszłości zmiany klimatu dzięki oceanom

Naukowcy przyglądają się przeszłości oceanów, aby przewidzieć dalszy przebieg zmian klimatycznych.
Przewidywanie przyszłości zmiany klimatu dzięki oceanom
Zmiana klimatu ma potencjalnie bardzo istotny wpływ na społeczeństwo, rozwój gospodarczy i bioróżnorodność. Oceany mogą przydać się do prognozowania przyszłości zmiany klimatu, jednak aktualne modele nie są jeszcze odpowiednio dokładne.

Celem projektu OCEANQUANT (Quantification of past ocean circulation), finansowanego ze środków UE, było poznanie roli oceanów w napędzaniu zmiany klimatu. Uczeni wykorzystali najnowsze techniki analityczne i symulacje oparte na modelach.

W projekcie OCEANQUANT założono laboratorium umożliwiające pomiar stężenia izotopów Th, Pa i U. Następnie naukowcy połączyli dane dotyczące 231Pa/230Th z pomiarami izotopu węgla 14C tych samych próbek w rdzeniach osadów pobranych z Pacyfiku.

Oprócz pomiarów osadów z głębi oceanicznej przeprowadzono też modelowanie. Przy pomocy modeli o rosnącej złożoności zidentyfikowano prawidłowości w próbkach 231Pa/230Th.

Ustalono, że cyrkulacja Oceanu Atlantyckiego na przestrzeni ostatnich 140 000 lat była bardziej stabilna, niż dotychczas sądzono. Ponadto, wbrew dotychczasowym przypuszczeniom, ciepłe prądy Atlantyku odegrały kluczową rolę podczas panowania okresu chłodniejszego klimatu na Ziemi.

Naukowcy uczestniczący w projekcie OCEANQUANT mogli dokładniej poznać zachowanie się 231Pa oraz 230Th, przy czym zaobserwowali niewielkie różnice między siłą cyrkulacji w okresie zlodowacenia i interglacjału.

Uczeni muszą jeszcze przeprowadzić modelowanie roli 231Pa/230Th jako pomocniczego wskaźnika cyrkulacji w Pacyfiku. Uczestnicy inicjatywy OCEANQUANT chcieliby potwierdzić hipotezę dotyczącą formowania się lodowców w głębi północnego Pacyfiku przy pomocy ukończonej metody modelowania danych.

Badanie to powinno umożliwić uzyskanie dokładnych, szeroko zakrojonych szacunków dawnych zmian obiegu oceanu, a tym samym bardziej dokładnych prognoz dotyczących przyszłych zmian klimatycznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Oceany, zmiana klimatu, OCEANQUANT, obieg w oceanach, osady, Pacyfik
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę