Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pełniejsza wiedza na temat granic między lasami i sawanną

Uważa się, że pożary i dostępność zasobów wpływają na równowagę obszarów przejścia lasu w sawannę. Naukowcy przeprowadzili badania i doświadczenia mające na celu poznanie tych czynników.
Pełniejsza wiedza na temat granic między lasami i sawanną
Przejścia między lasami i sawanną były zawsze badane przy pomocy globalnych modeli oraz metod teledetekcji. To może nie wystarczać do zrozumienia, dlaczego powstają takie obszary.

Celem projektu TIPTROPTRANS (Looking for tipping points on tropical forest-savanna transitions), finansowanego ze środków UE, było poznanie procesów rządzących przechodzeniem lasów w sawannę w klimacie zwrotnikowym. Uczeni zgromadzili szczegółowe dane ekologiczne i fizjologiczne w różnych miejscach Afryki i Brazylii.

Przeprowadzono szczegółowe badania działek w Brazylii i Ghanie, aby zmierzyć i opisać różnorodność funkcjonalną przejść między lasami i sawanną. Na podstawie tych informacji przygotowano bazę danych dotyczących gatunków drzew występujących na tych obszarach.

W dwóch różnych eksperymentach przetestowano wpływ pożarów i dostępności wody na gatunki roślin rosnące w lasach oraz na sawannie. Informacje te pomogą w ulepszeniu dynamicznych modeli roślinności oraz baz danych dotyczących światowej roślinności.

Projekt TIPTROPTRANS dostarczył dokładnych informacji o podatności obszarów położonych na styku lasów i sawanny na aktualne zmiany klimatyczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Las, sawanna, obszar przejścia lasu w sawannę, TIPTROPTRANS, tropikalne, roślinność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę