Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pojawienie się udomowionych roślin i zwierząt w Afryce Północnej

Naukowcy przyjrzeli się artefaktom znalezionym w Afryce Północnej, aby spróbować poznać wkład tego regionu w udomowienie roślin i zwierząt.
Pojawienie się udomowionych roślin i zwierząt w Afryce Północnej
Udomowione rośliny i zwierzęta przybyły z Bliskiego Wschodu do Afryki Północnej w okresie od 8000 do 4000 lat temu. Ramy czasowe i praktyczne szczegóły tej migracji odbywającej się w dobie głębokich zmian klimatycznych nie są do końca poznane.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu AGRINA (Human transitional pathways towards food production in North Africa: Technological and environmental signatures) badano procesy neolityzacji na egipskiej pustyni. Naukowcy przeanalizowali pierwsze przypadki pojawienia się udomowionych roślin i zwierząt z Bliskiego Wschodu w Afryce Północnej oraz ich późniejsze rozprzestrzenianie się.

W projekcie AGRINA przeprowadzono badania terenowe na terenie Egiptu i Libii, porównując dawne warunki środowiskowe z technologią oraz zasobami zwierząt i roślin. Uczeni wykorzystali aktualne prace terenowe oraz zgromadzili dane paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe, aby poznać działalność człowieka w tym okresie znaczących zmian klimatycznych.

Ustalono, że holoceńskie grupy północnoafrykańskie rozwinęły różne, charakteryzujące się niskim stopniem ryzyka gospodarki zbieracko-łowieckie, zajmując się też dodatkowo hodowlą udomowionych zwierząt. Taki sposób gospodarowania był korzystniejszy niż opieranie się głównie na udomowionych roślinach i zwierzętach, co z kolei było wysoce ryzykowne przy dynamicznej zmienności klimatu.

Ustalenia te pozwalają naukowcom lepiej zrozumieć udomowienie roślin i zwierząt w regionie Morza Śródziemnego oraz sposób przystosowania się ludności do zmiany klimatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rośliny, zwierzęta, Afryka Północna, udomowienie, zmiana klimatu, AGRINA, holocen
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę