Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Optymalizacja wykorzystania areału

Naukowcy z UE przeanalizowali zagadnienie optymalizacji wykorzystania areału. Przeprowadzili badanie porównujące prywatne i publiczne interesy gospodarcze, uzyskując nowy schemat podejmowania decyzji i tworzenia polityki w dziedzinie ochrony środowiska.
Optymalizacja wykorzystania areału
Kwestia optymalizowania wykorzystania areału ma wpływ zarówno na gospodarkę, jak i na zarządzanie zasobami naturalnymi. Powstaje tutaj konflikt interesu publicznego z prywatnym.

Korzystający ze wsparcia finansowego UE projekt LUCES (Land use change, environment and society: An integrated framework for economic assessment) umożliwił opracowanie zintegrowanego systemu podejmowania decyzji i nakreślania linii polityki. Opracowana innowacja pomogła w porównaniu wpływu gospodarczego zmiany wykorzystania areału na rolnictwo i środowisko. W badaniu scalono szereg zagadnień, w tym: produktywność i zysk, emisje gazów cieplarnianych, możliwości rekreacji na świeżym powietrzu i zanieczyszczenie rzek odpadami rolniczymi.

Struktura systemu została wyraźnie określona. Badacze pierwotnie planowali modelować estuarium Humber w północno-wschodniej Anglii. Jednakże zespół uzyskał dodatkowe dane, które wykraczały poza planowany zakres. Ostatecznie badano całe terytorium Brytanii, czyli 10 razy większy obszar od początkowo ustalonego w projekcie.

W projekcie LUCES wykazano użyteczność tego systemu dla interesariuszy. Konsorcjum opracowało szereg analiz dotyczących zagadnień istotnych dla tworzenia polityki. Grupa wybrała trzy spośród tych analiz, aby zaprezentować swoje prace. Lista objęła: przystosowanie się do wpływu zmiany klimatu na środowisko, ocena korzyści środowiskowych wykorzystania areału o wartość czasu podróży. Każda z analiz została opublikowana w ważnym czasopiśmie.

Modele zapewniły też podstawy do innych badań, istotnych z perspektywy polityki. Na przykład podczas badania zamówionego przez brytyjski Parlament analizowano wartość kulturową i gospodarczą przyrody brytyjskiej. W tym badaniu opracowano też metody wspomagania decydentów, chcących przyjąć podejście usług ekosystemowych.

System podejmowania decyzji opracowany w projekcie oraz przeprowadzone analizy pomogły ocenić główne przyczyny i skutki zmian w wykorzystaniu areału. System ten umożliwił też ocenę tych skutków, w tym wpływ na emisję gazów cieplarnianych, jakość wody i wartość rekreacyjną.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wykorzystanie areału, środowisko, zasoby naturalne, LUCES, rolnictwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę