Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjne oprogramowanie ukazuje wartość sztuki współczesnej

Nowy system umożliwiający identyfikację, analizowanie i ocenę dzieł sztuki współczesnej powinien przyczynić się do zwiększenia znaczenia Europy w tej dziedzinie oraz do rozwoju samej sztuki.
Innowacyjne oprogramowanie ukazuje wartość sztuki współczesnej
Sztuka współczesna — tj. sztuka tworzona od lat 60. ub. wieku — nie jest udokumentowana i uporządkowana równie dobrze co dzieła z wcześniejszych epok, na przykład sztuka preimpresjonistyczna czy nowożytna. Narzędzia analityczne i bazy danych mogą pomóc w umocnieniu nieco podupadłej europejskiej sceny i rynku sztuki współczesnej, przyczyniając się do zintensyfikowania wymiany między Europą i krajami rozwijającymi się oraz do poprawy sytuacji artystów reprezentujących ten nurt.

Celem finansowanego ze środków UE projektu GLOCALFINEART (Global contemporary art market: The intrinsic and sociological components of financial and artistic value of artworks) jest zwiększenie transferu wiedzy w dziedzinie sztuki współczesnej oraz pomoc w ocenie jej wartości. W jego ramach przeprowadzono szereg badań dotyczących rynku sztuki współczesnej, aby ukazać nowe możliwości biznesowe i opracować model, który można by także stosować w innych dziedzinach.

Aby tego dokonać, zespół projektu starannie udokumentował kariery artystów współczesnych i ich dzieła, uwzględniając także ich wartość pieniężną oraz korzystając z danych pochodzących z muzeów, galerii, publikacji i od zainteresowanych stron. Opisano przypadki sukcesów i braku sukcesów, posługując się nowymi teoriami ekonomicznymi dotyczącymi sztuki oraz badaniami w celu stworzenia systemu eksperckiego w zakresie sztuki współczesnej. Nowe oprogramowanie przypisuje wagi lub wartości dziełom sztuki współczesnej, umożliwiając metodologiczną wycenę dzieł, przewidywanie trendów rynkowych i porządkowanie rynku.

Uczestnicy projektu GLOCALFINEART skupili się na dwóch szybko rozwijających się rynkach, Brazylii i Turcji, przyglądając się dziełom popularnych twórców lokalnych i przygotowując te kraje do wykorzystania oprogramowania. Zespół opracował narzędzie do gromadzenia danych z lokalnych i międzynarodowych rynków sztuki, w tym na podstawie wydarzeń i wyników aukcji, aby stworzyć obszerną bazę danych. Dane te zostały przetłumaczone, sklasyfikowane i przeanalizowane przy pomocy nowych modeli ilościowych oraz najnowszych teorii, tak by stworzyć system wag.

Rynek sztuki współczesnej wykazuje już żywe zainteresowanie nowym systemem, który wypełnia pewną lukę w tej dziedzinie i przyczynia się do oszacowania wartości sztuki współczesnej. Oprogramowanie powinno pomóc w zwiększeniu przejrzystości i efektywności rynku, dając europejskim interesariuszom narzędzie, dzięki któremu mogą stać się globalnymi graczami na rynku sztuki współczesnej.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Sztuka współczesna, dzieła sztuki, sztuka nowożytna, GLOCALFINEART, rynek dzieł sztuki, wartość artystyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę