Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mechanizm molekularny agregacji białek

Agregacja białek ma zasadnicze znaczenie w etiologii różnych chorób. Zrozumienie, w jaki sposób rozpuszczalne białka tworzą amyloidy i uruchamiają toksyczność komórkową, jest konieczne do opracowania interwencji terapeutycznych.
Mechanizm molekularny agregacji białek
Choroba Alzheimera to choroba neurodegeneracyjna związana z gromadzeniem się nierozpuszczalnych złogów nici białkowych, zwanych amyloidami. Chociaż powodują one neurotoksyczność, dokładny mechanizm ich działania pozostaje niejasny. To z kolei opóźnia opracowanie skutecznych terapii przeciw chorobie Alzheimera.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu PRAGTO (Protein aggregation and toxicity in human diseases) było zrozumienie związku pomiędzy patofizjologią neurodegeneracji i tworzeniem się blaszek amyloidowych. W tym celu naukowcy opracowali dwie innowacyjne techniki, tzn. nowatorską technologię badania mikroprzepływów oraz chemiczną platformę kinetyczną w celu dokonania pomiaru tempa i zidentyfikowania mechanizmu molekularnego agregacji oligomerów amyloidowych. Te cele zrealizowano dzięki ilościowym badaniom kinetycznym i aproksymacji globalnej.

Naukowcy zaobserwowali, że celowanie w różne zdarzenia mikroskopowe miało różne konsekwencje dla tworzenia się złogów, umożliwiając określenie najlepszego sposobu interwencji. Odkryto jedną cząsteczkę, która mogłaby celować w kluczowy etap w procesie agregacji Abeta42, peptydu ściśle powiązanego z chorobą Alzheimera. Było to pierwsze określenie celu w procesie agregacji, który mógłby być wykorzystany do opracowania terapii.

Podsumowując, rezultaty badań podkreślają potencjał platformy PRAGTO do identyfikowania celów w procesie agregacji, które wywołują obserwowaną toksyczność w procesie neurodegeneracji. Przyszłe badania nad odkryciem potencjalnych kandydatów na leki przeciw agregacji białek mogą zrewolucjonizować leczenie chorób otępiennych takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Agregacja białek, amyloidy, choroba Alzheimera, platforma kinetyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę