Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EPICE — Wynik w skrócie

Project ID: 259882
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Francja

Lepsza opieka okołoporodowa dla najmniejszych wcześniaków

Około 1,5% wszystkich urodzeń następuje przed 32 tygodniem ciąży. Bardziej wszechstronna, oparta na wiedzy opieka w całej Europie pozwoli uzyskać lepsze wyniki u tych najmniejszych wcześniaków.
Lepsza opieka okołoporodowa dla najmniejszych wcześniaków
Mimo znaczących postępów medycyny w ostatnich dziesięcioleciach ryzyko zgonu lub upośledzenia neurologicznego u dzieci urodzonych tak wcześnie pozostaje wysokie. Wskaźniki śmiertelności w różnych regionach świata różnią się ponad dwukrotnie, co dowodzi nierówności w opiece okołoporodowej.

Zakres finansowanego przez UE projektu EPICE (Effective perinatal intensive care in Europe: Translating knowledge into evidence based practice) obejmował poprawę wskaźników przeżycia i rozwoju wcześniaków poprzez wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki medycznej. W tym celu konsorcjum przeprowadziło badania w 19 regionach 11 krajów z 850 000 urodzeń rocznie, aby oceniać zastosowanie i wpływ opartych na wiedzy interwencji medycznych u wcześniaków.

Badacze zgromadzili dane demograficzne i kliniczne dotyczące ponad 10 000 bardzo wcześnie urodzonych dzieci. Dane obejmowały okres dwóch lat rozwoju oraz dotyczyły zdrowia i rozwoju. Informacje o polityce i praktykach dotyczących najmniejszych wcześniaków zebrano na 134 oddziałach noworodków i 123 oddziałach położniczych.

Konsorcjum stwierdziło, że brak jest standardowych protokołów i wytycznych dotyczących wielu praktyk na poziomie kraju, regionu i pojedynczego oddziału. Ponadto wiele praktyk o dowiedzionej skuteczności było stosowanych zbyt rzadko. Należy do nich poród na oddziale położniczym z wyspecjalizowaną opieką nad noworodkiem na miejscu oraz interwencje, o których wiadomo, że zwiększają szanse na przeżycie, np. podanie kortykosteroidów przed porodem i zapobieganie hipotermii. Jako że wszechstronne stosowanie tych praktyk wiąże się z obniżeniem śmiertelności i chorobowości, oczekuje się, że zapewnienie lekarzom lepszych wytycznych przyczyni się do większej zgodności postępowania z najlepszą praktyką.

Wyniki projektu popularyzowano wśród regionalnych interesariuszy poprzez międzynarodowe konferencje i warsztaty. Poprzez rozpowszechnianie strategii i interwencji poprawiających postępowanie okołoporodowe partnerzy projektu zamierzają poprawić ogólne wyniki opieki zdrowotnej nad tymi pacjentami wysokiego ryzyka. Sieć EPICE ma za zadanie nadal przekazywać wiedzę medyczną opartą na dowodach w różnych regionach Europy i zapewniać dostarczanie najlepszej opieki zdrowotnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Opieka okołoporodowa, wcześniaki, upośledzenie rozwoju neurologicznego, oddział noworodków
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę