Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca komórek guza podczas inwazji

Przerzuty są główną przyczyną zgonów związanych z nowotworami złośliwymi. Podczas projektu europejskiego badano możliwy udział komórek otaczających guza w procesie jego inwazji.
Współpraca komórek guza podczas inwazji
Progresja nowotworowa coraz częściej przypisywana jest zaburzonym oddziaływaniom między komórkami nowotworowymi a ich mikrośrodowiskiem. Badania nad współpracą między komórkami zrębu a komórkami nowotworowymi dotyczyły głównie działania ulegających dyfuzji czynników, takich jak cytokiny i czynniki wzrostu wydzielane przez te komórki. Podczas finansowanego przez UE projektu CAFFORCE (Physical forces driving fibroblast-led cancer cell migration) odkryto mechanizm współpracy podczas inwazji, polegający na wywieraniu fizycznej siły przez fibroblasty związane z nowotworzeniem (CAF) na komórki nowotworowe.

Badacze wykazali, że w oddziaływaniach między CAF i komórkami nowotworowymi pośredniczy heterofilne połączenie między molekułami adhezyjnymi — E-kadheryną na komórkach nowotworowych i N-kadheryną na CAF. Inaczej niż dotychczas sądzono, ekspresja kadheryn w otaczających tkankach nie prowadziła do segregacji, lecz oddziaływania między E-kadheryną a N-kadheryną umożliwiały adhezję, migrację i inwazję komórek nowotworowych.

Podczas projektu ustalono, że heterotypowe połączenia mogą uruchamiać szlaki mechanicznej transdukcji sygnału. Odkrycie to potwierdziły niedawne obserwacje, że połączenie E-kadherynowo-N-kadherynowe między komórkami nowotworowymi i osteogennymi promuje szlak sygnałowy Akt. Szlak transdukcji sygnału Akt promuje przeżycie i wzrost w odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe.

Heterofilne połączenie E-kadheryny z N-kadheryną uruchamia też repolaryzację CAF, sprzyjając ich migracji i oddalaniu się od potencjalnego guza. Z kolei przekazywanie sił poprzez homofilowe połączenie E-kadherynowe sprzyja adhezji, lecz nie powoduje migracji i oddalaniu się od miejsca styczności komórek.

Podsumowując, w projekcie CAFFORCE ustalono, że fizyczne oddziaływania poprzez heterofilowe połączenie E-kadherynowo-N-kadherynowe umożliwia współpracę komórek CAF i nowotworowych podczas inwazji. CAF sprzyjają inwazji komórek nowotworowych poprzez odciąganie ich od guza, natomiast komórki nowotworowe ułatwiają sobie rozprzestrzenianie się poprzez kierowanie migracji CAF tak, aby oddalały się od guza.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przerzut, inwazja komórek, CAFFORCE, fibroblasty związane z nowotworzeniem, kadheryny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę