Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czynności SHP2 w jądrze komórki raka sutka

Naukowcy z UE badali oddziaływania między dwoma elementami molekularnymi, które są najpewniej krytyczne dla progresji i powstawania przerzutów raka sutka.
Czynności SHP2 w jądrze komórki raka sutka
Tematem badawczym projektu SHP2N (Characterization of nuclear SHP2 function in breast cancer progression and metastasis) był enzym fosfataza zawierająca domenę homologiczną 2 do Src (SHP2). Ostatnie badania wskazują, że ta fosfataza może należeć do większej grupy fosfataz tyrozynowych białek (PTP), uczestniczących w utrzymywaniu sygnału w cytoplazmie i jądrze komórkowym.

Badacze poznali funkcję SHP2 w jądrze komórki raka sutka i potwierdzili, że nukleolina (NCL) jest prawdopodobnym substratem jądrowym tego enzymu. Aby móc uzyskać tę wiedzę, opracowali nowe narzędzia, w tym wektor lentiwirusowy oraz linie komórkowe z mutacją lub delecją w genie SHP2 uzyskaną w technologii CRISPR-CAS9.

Korzystając z linii komórek uzyskanych metodami inżynierii genetycznej oraz mutantów NES w układzie lentiwirusowym do uzyskania odpowiednich mutantów NLS, uzyskano dane potwierdzające obecność SHP2 w jądrze komórek z linii raka sutka u człowieka oraz z linii nietumorogennych, uległych transformacji komórek człowieka.

W przypadku NCL wyniki wskazują na nieznane wcześniej oddziaływania tego białka z SHP2 we frakcji jądrowej. Jednakże skutki oddziaływania między SHP2 a NCL w jądrze nie zależą od fosforylacji tyrozyny. Naukowcy kontynuują badania nad możliwym wpływem oddziaływania z NCL na jądrowe mechanizmy epigenetyczne z udziałem SHP2.

Wcześniej uważano, że PTP są odpowiedzialne za utrzymywanie homeostazy tkankowej, lecz projekt SHP2N potwierdził, że odgrywają krytyczną rolę w warunkowaniu losu komórek i, co istotne, powstawaniu guzów nowotworowych.

Rak sutka to najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy u kobiet. Zastosowanie wiedzy molekularnej o progresji choroby może przełożyć się na zmniejszenie częstotliwości nawrotów, bardzo powszechnych w tym typie nowotworu złośliwego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak sutka, jądro komórkowe, fosfataza zawierająca domenę homologiczną 2 do Src, SHP2, fosfataza tyrozynowa białek, nukleolina
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę