Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Analiza wartości biowęgla

Badacze przeprowadzili badania wpływu biowęgla na gleby i wzrost roślin. Otrzymane wyniki przyczynią się do bardziej optymalnego ukierunkowania działań w zakresie użyźniania i poprawny jakości gleby.
Analiza wartości biowęgla
Biowęgiel lub węgiel drzewny wytwarzany z odpadów z biomasy może znacząco poprawić jakość gleb przy jednoczesnej sekwestracji odpadów węglowych. Nie ma jednak wystarczających dowodów na korzystny wpływ biowęgla na gleby w regionie Morza Śródziemnego, a wpływ węglowodorów poliaromatycznych (PAH) w biowęglu jest nieznany.

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania i promować użycie biowęgla w rejonie Morza Śródziemnego, w ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy BIOCHARISMA (Sustainable use of biochar in Mediterranean agriculture) dokonano oceny wpływu biowęgla na jakość gleby i wzrost roślin oraz zmierzono wpływ PAH na glebę.

Badacze rozpoczęli prace od utworzenia biowęgla ze szlamu ściekowego wzbogaconego izotopami oraz odpadów węgla organicznego i porównali jego właściwości z biowęglem niewyznakowanym izotopowo. Uczeni nie znaleźli żadnych różnic, co oznacza że wyznakowany biowęgiel może zostać użyty w badaniach wpływu na glebę.

Badacze jednocześnie pokazali, że metoda wykorzystywana do produkcji biowęgla wpływa na skład chemiczny końcowego produktu.

Użycie biowęgla w szklarniach zwiększyło szybkość kiełkowania roślin oraz żyzność gleby, a najlepsze wyniki osiągnięto przy wykorzystaniu biowęgla pochodzącego ze ścieków. Wynika to najprawdopodobniej z wysokiego stężenia minerałów, azotu i fosforu.

W eksperymentach terenowych rośliny wychodowane przy użyciu biowęgla wykazały szybszy wzrost pędów i lepiej znosiły jałowe warunki. Analiza osadu biowęglowego zebranego w terenie wykazała, że metoda użyta do tworzenia biowęgla wpływa na stężenie występujących węglowodorów poliaromatycznych.

Dzięki projektowi BIOCHARISMA poszerzono wiedzę dotyczącą biowęgla, a w szczególności uzyskano dowody na ich użyteczność w rejonie Morza Śródziemnego. Utoruje to drogę do bardziej świadomego użycia biowęgla i zwiększenia ogólnej zrównoważoności rolnictwa UE.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Biowęgiel, gleby, wzrost roślin, węglowodory poliaromatyczne, BIOCHARISMA, rolnictwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę