Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mechanistyczne spojrzenie na funkcje miRNA

MikroRNA (miRNA) to niewielkie niekodujące RNA, które odgrywają krytyczną rolę w najważniejszych procesach biologicznych. Wyjaśnienie mechanizmów molekularnych ich biogenezy jest niezbędne dla rozszyfrowania ich funkcji.
Mechanistyczne spojrzenie na funkcje miRNA
miRNA powstają z transkryptów, które są przetwarzane przez kompleksy enzymatyczne Drosha i Dicer w dojrzałe formy, liczące około 22 nukleotydów. Stają się one częścią kompleksów wyciszającego RNA (RISC), pośredniczących w degradacji lub hamowaniu translacji swoistych docelowych mRNA.

Coraz więcej danych wskazuje, że struktura pętli końcowej prekursorów miRNA jest kluczowa dla przetwarzających miRNA koaktywatorów, takich jak KSRP, i korepresorów, jak Lin28. KSRP stanowi również niezbędny czynnik dojrzewania miR-155 w aktywowanych makrofagach. miR-155 reguluje zarówno wrodzoną, jak i nabytą odpowiedź odpornościową, a dojrzewanie miR-155 w makrofagach indukują lipopolisacharydy.

Naukowcy z finansowanego przez UE projektu MIR155 (microRNA-155 expression control and function in innate immune inflammatory response) postanowili opisać proces dojrzewania miR-155 z udziałem KSRP. Podczas badań przyjęli podejście proteomiczne i odkryli nowe białka związane z KSRP.

Badacze z projektu wyhodowali myszy z wyciszoną ekspresją miR-155, aby przeanalizować regulację bezpośredniego, docelowego mRNA dla miR-155 oraz wpływ molekuł oddziałujących z KSRP na aktywność miR-155 w makrofagach. Wyniki wskazują na nieznane dotąd mechanizmy regulowania ekspresji genów przez KSRP/miRNA w aktywowanych makrofagach, wpływające potencjalnie na ogólną odpowiedź immunologiczną.

Podsumowując, badanie dostarczyło fundamentalnej wiedzy o procesie biogenezy miRNA i znaczeniu regulatorowym badanych molekuł dla czynności układ odpornościowego. Co istotne, wyniki projektu MIR155 przyczyniają się do nakreślenia niezwykle złożonej sieci regulacji ekspresji genów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

MiRNA, KSRP, miR-155, makrofag, odpowiedź immunologiczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę