Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozmieszczenie gatunków w estuariach

Naukowcy z UE zbadali wpływ zmiennych środowiskowych na środowisko oraz liczebność zwierząt na dnie estuariów. Wyniki badań wskazują, że w różnym stopniu decydują o tym różne czynniki.
Rozmieszczenie gatunków w estuariach
Piasek estuariów zamieszkiwany jest przez organizmy takie jak skorupiaki, robaki i kraby. Zrozumienie, w jaki sposób organizmy te są rozmieszczone w przestrzeni pomoże nam pogłębić naszą wiedzę na temat procesów ekologicznych.

Naukowcy realizujący finansowaną przez UE inicjatywę BAYESIANMETAFLATS (Spatial organization of species distributions: Hierarchical and scale-dependent patterns and processes in coastal seascapes) wykorzystali modelowanie i rozmieszczenie, aby zbadać, w jaki sposób czynniki środowiskowe wpływają na strukturę społeczności gatunków zamieszkujących dno estuariów.

Na początku naukowcy zebrali próbki z ponad 1000 lokalizacji w trzech głównych portach na wybrzeżu Nowej Zelandii. Na ich podstawie zidentyfikowali ponad 145 gatunków, a następnie ocenili ich liczebność. Przeanalizowali również dostępność pożywienia i warunków siedliskowych, takich jak pokrycie trawą morską oraz rodzaj osadu w miejscach pobrania próbek.

Następnie naukowcy wykorzystali te informacje do stworzenia modelu związków pomiędzy czynnikami środowiskowymi a zaobserwowanymi wzorami liczebności. Uzyskane przez nich wyniki wskazują, że społeczności zamieszkujące estuaria miały różną organizację w różnych skalach przestrzennych. Stwierdzono ponadto, że wiele czynników środowiskowych ma wpływ na strukturę społeczności w większej skali. Naukowcy wykazali, że w małej skali za strukturę społeczności gatunków zamieszkujących dno estuariów odpowiedzialny jest bardziej ograniczony zespół czynników.

Dzięki wykorzystaniu wiedzy naukowców stworzono skuteczne modele rozmieszczenia gatunków, a rezultaty projektu poszerzają naszą wiedzę na temat procesów ekologicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rozmieszczenie gatunków, estuaria, procesy ekologiczne, BAYESIANMETAFLATS, struktura społeczności
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę