Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Toksyczny chrom w europejskich warstwach wodonośnych

Naukowcy starają się poprawić bezpieczeństwo europejskich wód gruntowych dzięki badaniu i modelowaniu skażenia warstw wodonośnych położonych na obszarach wysokiego ryzyka w Europie pewnym metalem, który zwiększa ryzyko zachorowań na nowotwory.
Toksyczny chrom w europejskich warstwach wodonośnych
Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) to związek chemiczny występujący w różnych produktach, od barwników tekstylnych po powłoki antykorozyjne. Sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza Cr(VI) występuje też naturalnie w glebie i skałach na wielu zamieszkałych terenach w całej Europie.

Kiedy związki chemiczne przedostają się do środowiska ze źródeł przemysłowych lub naturalnych, ulegają dyfuzji, dyspersji, reagują z innymi chemikaliami lub wiążą się z powierzchniami. W ramach projektu SPECHROM (Spectroscopic and computational investigation of chromium binding on pure minerals and Asopos aquifer soils), finansowanego ze środków UE, badano, co dzieje się po przedostaniu się Cr(VI) do wód gruntowych w warstwach wodonośnych.

Uczeni przeanalizowali wiązanie się Cr(VI) z powierzchniami minerałów takich jak ferryhydryt, hematyty, korund i tlenek glinu w różnych warunkach. Wiązanie takie ma istotne znaczenie, ponieważ może obniżać stężenie metalu w zbiornikach wodnych do bezpiecznego poziomu.

Na podstawie tych danych naukowcy opracowali modele umożliwiające przewidywanie, jak Cr(VI) jest transportowany w środowisku, gdzie dociera i jakie związki chemiczne są tworzone. Szczególnie istotne było dla nich zrozumienie, jak zachowuje się Cr(VI) w greckich warstwach wodonośnych posiadających naturalnie wysokie stężenie tego metalu.

Na podstawie próbek gleby i skał zebranych na pięciu stanowiskach w Grecji badacze ustalili, dlaczego poziom Cr(VI) jest wysoki w wodach gruntowych i głębokich warstwach wodonośnych na tych terenach. Nietoksyczna, nieruchoma postać chromu (Cr(III)) wiązana jest przez dwie formy naturalnie występującego manganu, które przekształcają następnie Cr(III) w toksyczną, ruchomą odmianę Cr(VI).

Modelowanie wytwarzania i transportu Cr(VI) w glebach zawierających chrom i mangan pozwala naukowcom przewidzieć ryzyko narażenia ludzi. W ten sposób będą mogli opracować wytyczne i strategie gospodarowania warstwami wodonośnymi zawierającymi te gleby i znajdującymi się na terenach zaludnionych w całej Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Chrom, warstwy wodonośne, Cr(VI), geogeniczne, gleba, skały ultrazasadowe, SPECHROM, wiązanie chromu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę