Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MARINET — Wynik w skrócie

Project ID: 262552
Źródło dofinansowania: FP7-INFRASTRUCTURES
Kraj: Irlandia
Dziedzina: Badania podstawowe, Zasoby wodne, Energia, Środowisko

Odnawialna energia oceaniczna

Zespół UE koordynował pracę 45 obiektów uczestniczących w badaniach nad energią oceaniczną. Rezultaty badań to między innymi ujednolicone metody badań, które umożliwiły przeprowadzenie skutecznych porównań, a także metody oceny kondycji oceanów.
Odnawialna energia oceaniczna
Unia Europejska przyjęła ambitny plan redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020. Energia oceaniczna pochodząca z fal i wiatru wydaje się idealnym wyborem, jednak jest wciąż wykorzystywana w ograniczonym zakresie.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MARINET (Marine renewables infrastructure network for emerging energy technologies) skoordynowano wysiłki poszczególnych krajów UE w tym zakresie. Konsorcjum zapewniło dostęp do łącznie 45 elektrowni obsługiwanych przez 30 europejskich agencji badawczych. Przyspieszyło to rozwój technologii odnawialnych źródeł energii morskiej dzięki wspólnemu zaangażowaniu w badania i wykorzystaniu pełnej mocy elektrowni. W ramach MARINET zorganizowano również szkolenia i networking.

W wyniku realizacji projektu opracowano ujednolicony zbiór dobrych praktyk. Korzystano między innymi z algorytmu round robin z użyciem instalacji wykorzystującej energię prądów pływowych w standardowej skali. Metoda ta umożliwiła porównanie różnych rodzajów infrastruktury. Na tym etapie przeprowadzono również badanie ilościowe wpływu różnych symulowanych środowisk na działanie instalacji badawczej. W rezultacie opracowano wskaźnik kalibracji zbiornika testowego, który był używany do porównania.

Naukowcy opracowali również nowe sposoby oceny warunków na oceanie. Zespół ocenił ponadto wpływ energii morskiej na środowisko i udokumentował szereg technik monitorowania.

Przeprowadzone prace zaowocowały powstaniem 60 artykułów naukowych i prezentacji na konferencjach, a także siedmiu dużych artykułów w czasopiśmie Journal of Marine Energy.

Współpraca naukowców w ramach MARINET pozwalająca na wspólne korzystanie z elektrowni położonych na oceanach przyczyniła się do rozwoju badań i umożliwiła opracowanie ujednoliconych metod badań opartych na danych liczbowych. Prace pomogły więc w opracowaniu nowych technologii zrównoważonego wytwarzania energii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Energia oceaniczna, energia odnawialna, MARINET, infrastruktura, sieć, ocena
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę