Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspólne działanie rozwija opiekę zdrowotną opartą na technologii

W ramach pewnej unijnej inicjatywy wspierano współpracę między nauką i przemysłem w zakresie projektowania i rozwijania bardziej efektywnego systemu powszechnej opieki zdrowotnej. Jako cel tej długoterminowej współpracy określono rozwijanie technologii sieci czujników bezprzewodowych (WSN) dla powszechnej opieki zdrowotnej.
Wspólne działanie rozwija opiekę zdrowotną opartą na technologii
Przy stałym wzroście liczby osób starszych w Europie, konieczne jest przewidywanie problemów zdrowotnych pod kątem ich wpływu na jednostki i całe społeczeństwo. W tym kontekście, obserwujemy powszechne próby wykorzystania zalet opieki zdrowotnej opartej na technologii — tzw. m-zdrowia. Choć WSN są najważniejszą technologią umożliwiającą świadczenie usług opieki zdrowotnej, istnieje wiele problemów technologicznych, które trzeba rozwiązać w celu wykorzystania ich potencjału w zintegrowanych zastosowaniach z dziedziny m-zdrowia.

Aby przyczynić się do ich rozwiązania, w ramach projektu WSN4QOL (Secure location-aware cooperative network-coded WSNs for better quality of life) pracowano nad zacieśnieniem współpracy między światem nauki i przemysłu. Celem prac było wykorzystanie badań naukowych do stworzenia praktycznych rozwiązań z dziedziny opieki zdrowotnej.

Najważniejszy scenariusz zastosowań uwzględniony w projekcie skupiał się na gromadzeniu różnych danych fizjologicznych od pacjentów oraz ich przekazywaniu do centralnej jednostki kontrolnej w celu przetwarzania i wprowadzania do aplikacji medycznych. Dokładniej mówiąc, czujniki medyczne umieszczone w ciele pacjenta lub na nim są połączone przy pomocy technologii bezprzewodowej krótkiego zasięgu, tworząc w ten sposób bezprzewodową sieć noszoną na ciele (WBAN). Dane z czujników są zbierane przez węzeł bramki i przekazywane do zdalnego serwera medycznego przy pomocy sieci WSN otoczenia. Scenariusz rozbudowano, aby objął wielu pacjentów (a tym samym wiele sieci WBAN) oraz funkcje lokalizacji i śledzenia pacjentów dzięki wykorzystaniu informacji kontekstowych dostarczanych przez sieć WSN otoczenia.

Program badań objął szereg różnych technologii komunikacyjnych i wykorzystał wkład specjalistów różnych dziedzin. Chodzi tu o projektowanie energooszczędnych protokołów kontroli dostępu z funkcjami przechwytywania energii oraz opracowanie algorytmów zabezpieczeń zapewniających poufność informacji medycznych.

W zakresie wdrażania algorytmów i rozwiązań na prawdziwych stanowiskach testowych oraz ich wykorzystania w prawdziwych urządzeniach medycznych, uczestnicy projektu WSN4QOL przeprowadzili testy na rzeczywistym przypadku użycia: inteligentnym domu pomagającym w samodzielnym życiu osobom z zespołem Downa. Prototyp skutecznie mierzył dane biometryczne i przesyłał je bezprzewodowo, potwierdzając prawidłowe działanie rozwiązań w docelowych scenariuszach.

W ramach projektu WSN4QOL powstał w pełni zintegrowany i multidyscyplinarny program umożliwiający opracowywanie technologii WSN przeznaczonych do zastosowań z dziedziny powszechnej opieki zdrowotnej. Rozwiązania zaproponowane w projekcie powinny mieć istotne znaczenie społeczno-ekonomiczne dzięki poprawie jakości życia osób starszych i ich opiekunów oraz dzięki wyraźnemu obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Opieka zdrowotna, sieć czujników bezprzewodowych, m-zdrowie, WSN4QOL, ze świadomością lokalizacji, jakość życia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę