Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BACATTACK — Wynik w skrócie

Project ID: 278998
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Dania
Dziedzina: Zdrowie

Innowacyjne cewniki zwalczają drobnoustroje

Zakażenia szpitalne stanowią jedną z częstych przyczyn cierpienia i zgonów w krajach zachodnich. Istnieje zapotrzebowanie na innowacyjne metody przeciwdziałania nawracającym zakażeniom i powstawaniu biofilmu na wprowadzanych na stałe cewnikach.
Innowacyjne cewniki zwalczają drobnoustroje
Odcewnikowe zakażenia układu moczowego (ZUM) stanowią najczęstsze zakażenia szpitalne, ściśle związane ze stosowaniem wprowadzanych na stałe cewników. Pacjentom podaje się profilaktyczną antybiotykoterapię, aby zapobiec odcewnikowemu ZUM, lecz pojawienie się antybiotykooporności u drobnoustrojów znacząco utrudnia profilaktykę i leczenie tego typu zakażenia. Stosowane przez dziesięciolecia, łatwo uszkadzające się powłoki nie zawsze zapobiegają rozprzestrzenianiu się patogenów bakteryjnych i tworzeniu przez nie biofilmów.

W ramach finansowanego przez UE projektu BACATTACK (A stealth attack tool for preventing clinical drug resistance through a unique self-regenerating surface) naukowcy starali się rozwiązać ten narastający problem poprzez opracowanie innowacyjnych urządzeń w nowej, opatentowanej technologii dwutlenku węgla. Ta technologia pozwala stworzyć samoutrzymującą się powierzchnię przeciwbakteryjną ze sprytnym mechanizmem atakowania drobnoustrojów. Polega on na kontrolowanym uwalnianiu biodegradowalnych peptydów przeciwbakteryjnych (AMP) z układu hydrożelowego. Pierwszą linią obrony jest powłoka z metalu szlachetnego, zapobiegająca kolonizacji powierzchni przez bakterie.

Korzystając z tej technologii, uczestnicy projektu przygotowali prototypowe cewniki w skali 1:1 i nanosili na nie różne substancje czynne farmaceutyków (API) wraz z powłokami z metalu o działaniu przeciwbakteryjnym. Wszystkie testowane urządzenia okazały się biozgodne w testach in vitro, spełniając warunek kontynuowania prac nad tym produktem.

Badacze wybrali trzy różne AMP do tego zastosowania i uzyskali obiecujące wyniki przy użyciu testowanych polimerów. Wyniki te będą mogły zostać wykorzystane do tworzenia biozgodnych urządzeń przeciwbakteryjnych, zapobiegających zakażeniom i przeciwdziałających antybiotykooporności u bakterii. Ponadto połączenie AMP o szerokim spektrum może okazać się użyteczne w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.

Podsumowując, opatentowana technologia BACATTACK może zrewolucjonizować urządzenia medyczne, jako że nie ma obecnie dostępnych analogicznych wyrobów ani technologii. Patrząc z perspektywy klinicznej, cewniki przeciwbakteryjne zmniejszą zachorowalność na odcewnikowe ZUM i podobne powikłania szpitalne, co poprawi jakość życia pacjentów.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Cewnik, biofilm, odcewnikowe zakażenia układu moczowego, oporność drobnoustrojów, peptyd przeciwbakteryjny, hydrożel, substancja czynna farmaceutyków
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę