Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Reforma edukacji dzięki sieci współpracy

Bliższa integracja opartej na badaniach wiedzy i praktyk pozwala na trwały rozwój edukacyjny szkół i uniwersytetów.
Reforma edukacji dzięki sieci współpracy
Naukowcy sugerują, że programy magisterskie dla nauczycieli aktywnych zawodowo mogą stanowić sposób na rozwijanie sieci badawczych na rzecz reformy szkolnictwa. Zbadania tej koncepcji podjęli się uczestnicy projektu RESEARCH NETWORKS (Research Networks for Educational Reform A ‘School-University Research Network’ Perspective on Linking Teacher Education, Knowledge and School Development), finansowanego ze środków UE. Uczeni przyjrzeli się naturze i procesom wiedzy sieci zrzeszających szkoły i uniwersytety i działających na rzecz reformy szkolnictwa, w kontekście kształcenia nauczycieli.

Przeprowadzono analizę istniejącego zbioru danych, której wyniki pozwoliły na opracowanie strategii opartej na trzech poziomach sieci. Chodzi tu o poziom indywidualny aktywnych zawodowo studentów studiów magisterskich, poziom par studentów studiów magisterskich prowadzących badania i ich kolegów zajmujących się nauczaniem szkolnym oraz poziom całych szkół, reprezentujący strukturę społeczną wszystkich edukatorów w szkołach, w których pracują studenci studiów magisterskich.

Jednym z aspektów pracy były cechy indywidualnych i diadycznych poziomów sieci w amerykańskim kontekście instytucji goszczących. Inny dotyczył cech całego poziomu szkół w kontekście brytyjskich instytucji goszczących w fazie powrotu.

W amerykańskiej fazie wyjazdowej przeprowadzono trzy rundy badań ankietowych na przestrzeni 18 miesięcy, aby zebrać dane na temat różnych aspektów sieci społecznych w szkołach. Wyniki przekazano uczestnikom poprzez szkolne raporty i spotkania z przedstawicielami szkół. Przeprowadzono też indywidualne wywiady ze studentami studiów magisterskich i ich kolegami pracującymi w szkołach.

Dane ilościowe zebrano w fazie powrotnej w Zjednoczonym Królestwie, uwzględniając cztery rodzaje sieci badawczych z różnymi aspektami kultur szkół dostępnych dla studentów studiów magisterskich. Na przestrzeni 12 miesięcy odbyły się dwie rundy badań ankietowych w ramach sieci.

Wyniki na poziomie sieci indywidualnych pokazują, w jaki sposób programy magisterskie dla aktywnych nauczycieli wspierają tworzenie sieci badawczych z nauczycielami ze szkół. Analiza sieci na poziomie diadycznym ujawniła powiązania koleżeńskie i ich wpływ na wymianę wiedzy między nauczycielami będącymi absolwentami programu magisterskiego i ich kolegami ze szkół.

Analiza poziomu ogólnosieciowego wskazuje na znaczenie sieci badawczej łączącej szkoły i uniwersytety oraz znaczenie zaangażowania szkół we wspieranie personelu w zakresie wykorzystywania i wymiany wyników badań. Potencjalnie może to umożliwić poznanie roli wymiany wiedzy opartej na badaniach naukowych do poprawy praktyk dydaktycznych i propagowania reformy szkolnictwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wiedza oparta na badaniach naukowych, programy magisterskie, nauczyciele aktywni zawodowo, sieci badawcze łączące szkoły i uniwersytety, reforma szkolnictwa, kształcenie nauczycieli
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę