Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GO4HEALTH — Wynik w skrócie

Project ID: 305240
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Belgia
Dziedzina: Zdrowie

Wykorzystać milenijne cele rozwoju — wyznaczenie nowego celu dotyczącego zdrowia ludzkości

Naukowcy z UE sformułowali cel dotyczący zdrowia na okres po roku 2015, będący następcą milenijnych celów rozwoju, oraz zaproponowali globalne mechanizmy zarządzania zdrowiem, mające umożliwić realizację tego celu. Nowy cel — prawo człowieka do zdrowia — objął dwa założenia: powszechny dostęp do opieki zdrowotnej zakorzeniony w prawie do zdrowia oraz zdrowe środowisko naturalne i społeczne.
Wykorzystać milenijne cele rozwoju — wyznaczenie nowego celu dotyczącego zdrowia ludzkości
W 2000 r. światowi liderzy przyjęli Deklarację Milenijną oraz osiem milenijnych celów rozwoju, wśród których trzy były globalnymi celami dotyczącymi zdrowia. Ponieważ cele te obowiązywały do roku 2015, konieczne było międzynarodowe uzgodnienie planu na późniejszy okres.

Finansowany ze środków UE projekt GO4HEALTH (Formulating new goals for global health, and proposing new governance for global health that will allow the achievement of these goals) wniósł wkład w globalną dyskusję na temat nowych celów dotyczących zdrowia i mechanizmów zarządzania. Nowe cele byłyby oparte na najlepszych danych naukowych i eliminowałyby wady wcześniejszego zbioru celów. Zespół GO4HEALTH nawiązał też intensywną współpracę z kluczowymi graczami, aby poznać wpływ różnych priorytetów na proces.

Po wstępnym badaniu zespół zaproponował, by głównym celem na okres po roku 2015 było prawo do zdrowia. Wśród innych proponowanych celów znalazł się powszechny dostęp do opieki zdrowotnej oraz zdrowe środowisko społeczne i naturalne. W oparciu o te cele przeprowadzono następnie analizę.

Uczeni badali dwie podstawowe kwestie. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia kwestii zdrowia do szerszej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. Druga natomiast odnosiła się do realizacji społecznych praw człowieka jako warunku niezbędnego dla osiągnięcia zrównoważenia społecznego.

Końcowa analiza objęła osiem głównych zagadnień: zarządzanie, finansowanie, zdrowie i środowisko, dostęp do leków, zaangażowanie społeczności, powszechny dostęp do opieki zdrowotnej oraz rozliczalność. Pomogły one określeniu modelu umożliwiającego poprawę równości w zakresie zdrowia. Zespół wykazał, że niezbędne jest szeroko zakrojone zrewidowanie zarządzania i finansowania zdrowia, aby przezwyciężyć zastój i rywalizację między graczami sektora zdrowia. Uczeni uznali też, że podejście oparte na prawach pozwala na uzyskanie przydatnych wytycznych w zakresie realizacji nowego celu polegającego na "nie wykluczaniu nikogo".

Nowe cele na okres po 2015 r. opracowane w projekcie GO4HEALTH pomagają w wyznaczeniu globalnych priorytetów oraz w ich realizacji. W przyszłości efektem powinny być sprawiedliwsze i bardziej zrównoważone światowe praktyki w dziedzinie zdrowia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Milenijne cele rozwoju, GO4HEALTH, globalne zdrowie, zarządzanie, prawa, zrównoważony rozwój
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę